Käll- och literaturförteckning

Här finns många tips på böcker du kan läsa och du kan också se vilka böcker som använts!


Otryckta

Daphnes loggbok (Volym F1:7), Länsmuseet Gävleborgs arkiv

Alfhilds loggbok och skeppsräkningar (Volym F1:1), Länsmuseet Gävleborgs arkiv

Hamnstyrelsens arkiv, Utgående special öfver hamnavgifter 1877 (Volym G IV a:12), Stadsarkivet, Gävle kommun

Hamnstyrelsens arkiv, Utgående 1877, inlagor till... (Volym G IV b:44), Stadsarkivet, Gävle kommun

 

Tryckta

Från Navigationsskolans bibliotek, Länsmuseet

Blachford, M., Sailing directions for the St. George´s &Bristol channels and part of the west coast of Scotland, containing a maritime description of the several harbours, anchorages.... Blachford & Co. Southwark 1830-tal.

Braun, E., Illustrerad läkarebok för sjöfarande till hjälpreda för herrar sjökaptener. A. V. Carlsons förlag. Stockholm 1878.

Daniel, J., The shipowners´ and shipmasters´ directory to the foreign port charges at upwards of Six hundred Principal Ports of all maritime countries in the world.... Eget förlag. Aberdeen årtal saknas.

Findlay, A. G., Description and list of the lighthouses of the world. Richard Holmes Laurie. London 1884.

Hellwald, F. von, Jorden och dess folk. C. E. Fritzes bokhandel. Stockholm 1878.

Iggeström, C.A., Allmän contorist innehållande underrättelse om räkning-, verkliga och pappers-mynt, mått och vigt, banker, Handels- och Vexel-usancer.... N.I. Gumpert. Göteborg 1843.

Rosser, W. H., The physical geography and meteorology of the North Atlantic together with sailing directions for the principal ports & harbours of Europe.... James Imray & son. London 1866.

Rosser, W. H., The physical geography and meteorology of the South Atlantic together with sailing directions for the principal ports & harbours of Europe.... James Imray & son. London 1866.

Sailing directions to accompany a chart of the North sea. James Imray & son. 1876.

Sjölagen med anmärkningar och till sjöväsendet hörande vigtigare stadganden jemte sakregister. P.A. Norstedt & söner. Stockholm 1877.

Thomas, L., De stora uppfinningarna. Hjalmar Linnströms förlag. Stockholm 1883.

Tissandier, G., Vetenskapliga tidsfördrif eller undervisning och lek. Eget förlag. Visby 1882.

Åkerblom, L., Sjöfarten i Brasilien - Vägledning i brasilinaksa hamnar för de förenade rikenas fartygsbefälhavare. Eget förlag. Iwar Hæggströms boktryckeri 1869.

 

Övriga från länsmuseets faktarum eller bibliotek

Attman, Artur: Svenskt järn och stål 1800-1914. Södertälje 1986.

Bra böckers världshistoria: Väst erövrar världen. Höganäs 1986.

Brasilien. Förlagshuset Fyris.

Carlestam, G., ...och staden reser sig ut havet. Carlssons. Borås 1996.

Garberg, Richard, I rigg och skans. Stockholm 1936.

Garberg, Richard, Ur kapten Garbergs loggbok.

Henricson, I. och Lindblad, H., Tur och retur Amerika - utvandrare som förändrade Sverige. Fischer & co. 1995.

Henricson, I., Inte bara en skepparhistoria.

Hildebrand, Karl-Gustav: Svensk järn. Sexton- och sjuttonhundratal. Exportindustri före industrialismen. Södertälje 1987.

Nilson, A., Gerda - den sista briggen. Liber förlag. Uddevalla 1984.

Olsson, J. och Wällhed, A., Kampen mellan segel och ånga. Tre böcker. Göteborg 1994.

Revborn, E. Sjömanshus i nord. Stiftelsen Sveriges sjömanshus. Karlskrona 1998.

Ur Gävle stads historia.

De byggede Europa

London - Första klass reseguider

 

Hemsidor

http://www.davidric.dircon.co.uk/eastwest2.html

http://www.trinityhouse.co.uk

http://www.genuki.org.uk/big/wal/GLA/Cardiff/slaters.1880.html