Alfhilds resa från New York till Gävle

Alfhild seglar från New York via Portugal till Malmö och Gävle.


Den 13 mars är Alfhild klar för att lämna New Yorks hamn och resa till Europa:

Winden S.W. först å sen westlig. Kl. 7 kom låtsen ombord kl. 8 började hyfva men winden för skrall för at kunna komma till segeltag. Ångbåt hyfvade lätt fort satte efter låts commando kl. 10 släppte ångbåten satte alla segel kl. 1/2 6 låtsen från bord kl. 12 Sandelucks fyrskepp sett i NW.

Det fyrskepp man ser heter egentligen Sandy Hook och markerade ingången till New Yorks hamn med två starka, alltid lysande ljus. Sandy Hook fyrtorn hade byggts redan 1764. Det kallades "New York lighthouse", New Yorks fyr.

Mot Portugal
Nu går färden mot Europa. Man reser nästan rakt österut, längs den 40:e breddgraden, mot Portugals stora hamnstad, Oporto. Vädret är ojämnt men bra. Man har friska vindar som gör att skeppet kan hålla en god fart. Resan tar drygt en månad.

Den 18 april ser man Oportos hamn. En fyr med ett starkt blinkande ljus markerade hamnen. Här var det viktigt att ha en lots som visade vägen eftersom rutten till hamnen var lite farlig. Oporto var en stor stad. Den var byggd på bergssidor som sluttar ner mot havet.

Med okänd last
Efter tre dagar ligger Alfhild förtöjd vid kajen. Under 25-27 april börjar man lossa den okända lasten. Redan den 3 maj är man redo för nästa resa. Man har nu tagit in barlast.

Alfhild reser lite söder om Oporto, till staden San Ybes, som idag heter Setubal. Man seglar i sikte av fastlandet hela tiden. Resan tar två dagar. Här lossar man barlasten och lastar en ny ospecifierad last. Följande vecka skriver man i loggboken:

Söndagen den 6 maj NO vind med regn, folk från land som tog ut resten af barlasten besätning firat sabaten kl. 8 sat en mans vakt för natten nattregn.

Måndagen 7 maj NW vind med klar luft. Röjt opp i rumet gjort klart att ta in last pump läns satt en man vakt för natten

Tisdagen den 8 maj NW vind med regnbyar spolat och gjort rent i rumet samt gjort deverse arbete pump läns satt en mans vakt för natten, natten vackert

Onsdagen 9 maj Kl. 5 kom saltläktare och folk från land som lämpat lasten fått in full last 512 mays samt besätt. Gjort deverse arbeten samt pump läns satt en man vakt för natten

Torsdagen den 10 maj NO vind med klar luft gjort sjöklart och tagit op bofvenbramrån samt fylt vattenlaget och pump läns satt en man vakt för natten

Fredags f.md. Winden NNW med klar luft hållet på å jort klart för att gå till segels kl. 6 kom låtsen ombord börja hyfva tag upp styrbords kånta en barbords kätting satte segel hyfvade lätt samt satte efter låts commando tills kl. 1/2 3 låtsen från bord.

Alfhild seglar nu norrut mot Storbritannien. Nästa stopp blir hamnen i Malmö. Vädret är lugnt och ibland är det svårt att få styrfart. Det går lugnt och sakta genom den engelska kanalen. Man seglar längs den danska kusten och passerar snart Skagens fyr.

Den 13 juni kommer man till Malmö men stannar där endast några nätter. Därefter fortsätter resan mot Gävle som man kommer till runt den 25 juli.

  Malmös hamn

Malmös hamn. Alfhild kommer till Malmös hamn efter sin långa seglats och stannar där några dagar innan man fortsätter til Gävle.