New York

New York var en stor stad redan vid denna tid. Läs om de svenska emigranterna!


New Yorks hamn var ett stort område. Så här beskrivs hamnen i samtida litteratur:
Hufudstaden i staten av samma namn. Är icke allenast störst och vigtigaste i unionen, utan ock troligen i hela nya världen.

 New Yorks Bay och dess inre hamn äro omgifna av skogsbevuxna stränder och de skönaste byggnader, samt skyddade af höjder , och hafva den rymligaste och förträffligaste ankargrund

Invånarnas antal uppges ökat till öfver 312 000 människor. Staden är till största delen bebyggd med solida hus och har breda gator

Införsels-artiklarne bestå hufvudsakligast av bomulls-, ylle- och linne- fabricater, jern, stål och messing- och koppar- manufacturer, ler- och porcellaines- varor från England. Sidenvaror, vin och brännvin från Frankrike. Stångjern och stål från Sverige, Socker och kaffe från Havannah och Brasilien, Thé, specerier, indigo och andra färgvaror från Indien.

Utförsels-artiklarne äro förnämligast: Hvete, fint mjöl, trävaror av alla slag, oxkött, fläsk, smörstockfisk och andra lifsmedel, pelsverk, bomull, tobak,… Hvalfisk-tran, terpentin, hudar, tvål &:e.

 

  New Yorks hamn
New Yorks hamn. Hamnområdet var stort redan på denna tid. 

Klicka här för att läsa om den svenska emigrationen till USA!
Emigranterna. Hamnen var det första många svenska emigranter såg av sitt nya hemland. Klicka på rubriken eller på bilden om du vill läsa mer om de svenska emigranterna!