Alfhilds resa från Brasilien till New York

Följ med på resan från Brasilien till New York!


Vi har gått ombord på Alfhild. Skeppet och dess besättning ligger i en av städerna i den brasilianska delstaten Rio Grande du nord. Man har kommit hit utan last och är nu på väg till New York med 6000 säckar socker.

Hög sjö och dimma
Det är inte långt till New York. Man lämnar hamnen den 12 januari 1883. Vinden varierar och ibland ligger man helt stilla. Ibland har man en fart på upp till 9 knop (18 km/tim). Utanför den amerikanska kusten blir vädret svårare med storm, hög sjö och dimma men det försvinner snabbt.

Snart ser man de amerikanska fyrarna. Man ser Barnegats blinkande fyr och Highlands fyr i New Jersey. Vid Barnegats fyr var det vanligt att en lots kom ombord. En ångbåt hjälper fartyget in till kajen. Alfhild kommer till New Yorks hamn den 19 februari 1883:

Måndagen den 19 februari seglat under lotsens k. 8.30 tag ångbåt som boxerade upp till New York kl. 2 kom till kajen å förtöjde för akter.

Lossat socker
Nu får man vänta på att lasten ska lossas. Efter en vecka skriver man:

Måndagen den 26 februari Kl. 11 kom ångbåt som boxerade fartyget öfver till Gersy å förtöjde med ändor för och akter.

Tisdagen den 27 februari På e.md. låssat taget rett 1520 säkar med Stufvaregäng besättning lagar säkar.

Onsdag den 28 februari Låssat rett 3010 säkar suggar mycket söndriga

Efter att allt socker är lossat gör man klart för nästa last, som ska till Oporto i Portugal. Vi vet inte vad man lastar. Man lastar med hjälp av hamnarbetare. Vid den här tiden är det kallt i New York och arbetet går sakta framåt:

Tisdagen den 6 mars Solig med snö hela dagen Ett dåligt väder hållet på med lastning taget i 671 fat med sluparne tagit in wed

Thorsdagen den 8 mars Blef last med dagstiden intaget 1628 tons fick ångbåt som boxerade fartyget till Staten Island.

Nu gör man klart för att resa till Portugal.

 
Karta över New York

New York. Infarten till hamnen var lång och Alfhild får hjälp av en ångbåt att lägga till.