Alfhilds historia

Alfhild reste från Gävle runt hela världen med olika laster.


Alfhild var ett svenskt fartyg, en skonert, ett lite mindre fartyg. Hennes kapten hette Johannes Svensson.

Många bevarade handlingar
Det finns många bevarade handlingar kvar efter Alfhild, bland annat räkningar, lönelistor, andra räkenskaper och loggbok där det står var man rest, när och i vilket väder. Här står också vilken last man haft.

Världsutställningen i Philadelphia
Hon och hennes besättning reste ofta till både Nord- och Syd-Amerika. Hon startade förmodligen sin resa till Philadelphia i USA år 1875. Då hade man en last med järn från Hofors. Åren 1875-1876 var det en stor utställning i Philadelphia. Man hade en världsutställning där alla nya moderna förmål och nya uppfinningar visades. Alfhild hade haft med sig järn från Sverige. Sandvik visade sina produkter i en stor utställningsmonter.

Alfhild reser sedan från USA till Europa med korn och sedan från Arkhangelsk i Sibirien till Storbritannien med bräder.

Från Hudiksvall till Kapstaden
År 1877 reser hon från Hudiksvall till Kapstaden i Sydafrika, kanske med en stor last bräder. Alfhilds arkiv berättar att hon sedan reser denna väg: Barbados, New York, Göteborg, Gävle, Söderhamn, Port Natal, Barbados igen, Montreal, Stockholm, Gävle, Barbados återigen, Oslo, Nantes i Frankrike, Gävle, New York, Kristiansand i Norge, Göteborg, Gävle och Port Natal i Brasilien.

På väg till New York
Vi går ombord i Rio Grande do Nord i Brasilien den 12 januari 1883. Hon har kommit från Ljusne, strax norr om Gävle, i Sverige till Port Natal i Sydamerika med en stor last av bräder. Nu är man på väg till New York med en last socker.

 

 
Segelfartyget Alfhild från Gävle

Alfhild. Skeppet hade byggts i Gävle. Hon hade rest flera gånger till både Sibirien, Sydafrika och USA när vi möter henne i Brasilien 1883. Räkningar och dokument från fartyget Alfhilds arkiv.
Räkningar. Många av Alfhilds dokument finns kvar. Här är kvitton och fakturor på mat och olika tjänster man köpt under resan till exempel lots och bogsering.