Till Rio de Janeiro

Daphne tar en ny last till det exotiska landet Brasilien och huvudstaden Rio de Janeiro.


Daphne ligger i hamnen i London. Man har nu en ny last med cement som ska transporteras till Rio de Janeiro i Brasilien.

6667 tunnor cement
Cementen uppfanns 1824 av den engelske muraren Joseph Aspdin i Leeds. Man hade använt cement när man byggde den långa tunneln under Themsen i London 1828 och Londons kloaksystem 1859-1867. Cement exporterades för första gången till USA 1868 då cementförpackningar användes som ballast i ångbåtarna. Därför blev fraktpriset mycket lågt.

Det framgår inte om Daphne använder cementen som ballast eller frakt, men den omnämns alltid som last och eftersom man har mycket noggrann kontroll på hur många tunnor man lastar, 6667 stycken, så är det fråga om en frakt.

Hårt väder på väg till Rio
Man lämnar London 21 november 1878. En lots hjälper till och Daphne blir bogserad av en ångbåt. Nu går rutten nästan som den gjorde när Daphne var på väg till Rangoon för nästan ett helt år sedan. Man seglar runt Englands sydspets och sedan mot sydväst, ut på öppet hav. Så går färden vidare längs den gamla rutten, förbi Spanien och Afrikas västra kust och ned mot Sydamerikas nordöstra kust.

Vädret börjar att bli hårt redan utanför Englands kust. Redan den 24 november börjar skeppet läcka in vatten. Loggboken berättar:

Söndagen den 24 november
Skeppet arbetar våldsamt och börjar läcka, gifwa pumpar hvarje tim. Tilltag till storm.

Man måste pumpa bort vattnet regelbundet, ibland flera gånger i timmen. Det kommer att bli en svår resa för Daphne till Brasilien. Vädret varierar. Ibland är det jämn vind och vackert väder, ibland stormvindar med hög sjö som hela tiden dränker skeppsdäcket med vatten. Ibland åskar och regnar det kraftigt. Man färdas snabbt med en hastighet av 6-8 (12-16 km/tim) knop i timmen i stormvindarna. Det sliter hårt på Daphne och flera segel blåser sönder. I loggboken skriver man:

Den 5 december
Orkanlik storm med regntjocka. Fast båda mersseglen och focken. Svår sjö bryter öfver deck, skeppet fortfar att slingra och arbetar voldsamt fortfar att läka pumpar och håller läns.

Den 6 december
Kl. 1 En orkanlik by sviktade förmersseglet för det sprak. Sjön går ständigt öfver skeppet fortfar att lika håller läns. Hård storm mulen luft stark blixt i SW. Sjön spolar öfver ständigt. Skeppet arbetar och slingrar voldsamt läker mera nu än förr.

Den 7 december
Jemn coul med byig hotande luft. Hög dyning svår slingring skeppet gifver mycket vatten måste pumpa oupphörligt håller läns. Storm med byig luft stark blixt runt hela horizonten. Hög sjö så att skeppet arbetar och slingrar hårt.

Den 8 december
skeppet ej styrt utan kastas fram och åter tillfölje af den svåra dyningen. Pumpat en och två gånger i timmen, hållit läns. Stundom stilt stundom stormvindar löpande runt hela horizonten. Svår blixt och åska. Störtregn hela vakten. Skeppet slingrar båda relingarna under så att decket er fullt av vatten ständigt

Den 10 december avtar stormen men Daphne läcker fortfarande. Man seglar nu i vackert väder några dagar men sedan återkommer starka stormiga vindar regelbundet. Den 3 januari passerar man den lilla ögruppen Fernando de Noronha.

Den 18 januari ser man den långa udden Cap Frio utanför hamnen i Rio de Janeiro. Här fanns en fyr av sten som visade ett starkt ljus mot nordöst. Dagen därpå ankrar man utanför staden. Den 22 januari kommer en ångbåt som bogserar Daphne till lossningsplatsen.

 

Eddystones fyr
 

Eddystones fyr. Denna syn mötte Daphne när hon seglade genom den Engelska kanalen. På den unika bilden ser man att den gamla fyren har fått sällskap av en nybyggd fyr. Den skulle komma att invigas först 1882.

Knopmätning
Knop. Ute till havs mätte man hastigheten med denna utrustning. Fartygets hastighet mäts alltid i knop. En knop är ca 2 km/timmen.