Mot Storbritannien

Nu seglar Daphne mot hamn igen, till hamnstaden Falmouth.


Efter att ha passerat ögruppen Azorerna styr man rakt nordost mot Storbritannien. Den tredje oktober får man sikte på Storbritanniens sydligaste punkt. Det är Lizards Points vita fyrtorn. Här får man lots ombord som hjälper skeppet in mot hamnen i brittiska hamnstaden Falmouth.

"Falmouth for orders"
Den fjärde oktober kommer Daphne till Falmouth. Staden hade en stor hamn. Den räknas som den tredje största naturliga hamnen i världen, med en lång vik som skyddades av klippor längre ut. Här låg fartyg från hela Europa på väg till eller kommande från Asien. Ibland kunde laster bara märkas "destined to Falmouth for orders ", avsedda för Falmouth för vidare frakt. Då fick kaptenen kontakta hamnpersonalen för uppgifter var frakten skulle.

Ankarna fastnade ihop
Här stannar Daphne till den 11 oktober. Man lagar trasiga segel och annat som gått sönder. När man ska ta upp ankarna och göra klart för bogsering händer en olycka:

Kl. 10 började att hifva upp ankarna hvilka voro oklara med ankarna från en engelsk bark hvarföre ångbåt måste antagas för att hålla båda fartygen klara hvarandra, samt fick ångbåt och lots som bogserade skeppet utur Falmouths dam.

Daphnes lots heter Thomas Morrison och dirigerar skeppet ut på farleden. Han lämnar fartyget senare samma dag. Nu passerar man Eddystones fyr. Den gamla fyren var under nedmontering och en ny ljusstarkare fyr börjat byggas upp på en klippa i vattnet.

Fyr med elektriskt ljus
Snart passeras St. Catherine-fyren. Där hade tornet sedan några tillbaka gjorts kortare för att synas bättre. Man passerar fyrarna Portland, Beachy Head och fyrskeppet Royal Soveriegn Shoal. Daphne seglar förbi fyren Dungeness som varit en av de första fyrarna med elektriskt ljus bara några år tidigare. Här får man lots ombord.

Lotsen styrde nu skeppet förbi fyren vid Princes Channel och Nore fyrskepp. Nu går man in i Themsens breda utlopp:

Kl. 1.45 passerade fyren å Canvey-ön. Seglat under lotscommando till Gravesend der ankaret fälldes och 3 famnar ketting, Kl. 3.30 lämnade sjölots och ångbåt.

Nästa dag, den 15 oktober, skriver man i loggboken:

Fick lots och ångbåt strax efter hyfvade upp ankaret och gick under lotscomando till Milwark dock hvarest skeppet förtöjdes.

Nu är man inne i hamn, nära London. Redan den 17 oktober börjar man lossa rislasten från Rangoon. Alla rissäckar är lossade den 26 oktober 1878. Resan från Rangoon har tagit nästan sex månader.

 

Lizard Points fyr

Lizard point. Fyren vid Lizard point är den sydligast belägna platsen i Storbritannien. Fyren kunde ses långt ute till havs.

Falmouths hamn

Falmouth.
Staden var en viktig hamn för Storbritannien. Hit kom många svenska fartyg.