St. Helena

På vägen stannar man och provianterar på den lilla ön St. Helena.


Resan har tagit lång tid och det börjar bli ont om mat och vatten. Man tänker nu gå iland på ön St. Helena för att proviantera.

Britterna styrde
St. Helena var en engelsk ö och administrationen var engelskspråkig. Den hade tidigare dominerats av ett stort engelskt företag, East India Company, som handlade med Asien. Nu låg öns styre direkt under den engelska regeringen. Från havet såg ön ogästvänlig ut, med höga klippor längs sina kuster. På närmare håll var den grön och uppodlad. Öns enda stad hette Jamestown och hade bara en gata. I en samtida bok skrivs

The white buildings and church, with the green foliage of the neighbourhood, give a pleasing effect to the scene, improved by the contrast of the adjacent crags. Immediately behind the water battery, and in front of the town, stands the Castle, a very large building, distinguished by a flag-staff, and near to it, on the right hand, is another large house named the "Times Office"...

För att läsa en översättning, klicka här!

På ön bodde ca 5000 personer. Här fanns européer, färgade och kineser. Vägen från den lilla hamnen var delvis uthuggen ur berget och över den hängde mörka klippor. I den lilla byn fanns flera hus; rådhus, kyrka, hotell, rättshus, sjukhus, fängelse, bibliotek och butiker. Det fanns också en torgplats och flera parker.

Grön och idyllisk ö
Ön var mycket bördig och fuktig med bra förhållanden för odling av grönsaker och frukt. Man odlade äpplen, päron, grapefrukter, vete och havre, potatis, kål, rovor, lök, selleri, bönor och ärter. Det fanns boskap, får, grisar, hästar och oxar, liksom också fasaner och kaniner. Här fanns nästan inga farliga insekter, rovfåglar eller rovdjur.

Fyllde vattenlagret
Det var vanligt att skepp på väg hem från Asien stannade till här och fyllde på sina lager av mat och vatten. Vattnet leddes genom rör till staden från en dal flera kilometer från kusten. Skeppen fick påfyllningar av sina vattenlager från särskilda båtar som pumpade vattnet direkt i skeppets vattentankar.

Det var en stor procedur att gå iland. Den 18 augusti skriver man i loggboken:

Kl. 3 ankrade utanför St. Helena med B.b. ankare på 35 fam. vatten 65 fam. ketting ute. Ankarpejling. Kyrkan i Jamestown uti sydväst och Sugarloaf Point uti ost till syd på comp. Haft visit af Hamnauktoriteterna samt svenska konsuln, erhöll "praktiqua" att gå i land; men som det är söndag kan ingenting göras förrän i morgon.

På måndag var man tvungen att ansöka i tullhuset om att få hämta vatten och för att få komma i land för att proviantera. Man skriver sedan i loggboken:

Kl. 1 gick kapten i land för proviantering och kl. 11 hade vi vattenlaget fyldt jemte nödig proviant ombord, hvarefter ankaret lettades.

Nu är Daphne på väg norrut, mot Europa och England.

 
Vy över St. Helena
St. Helena. Här stannade många segelfartyg för att köpa mat och fylla sina vattentankar.