Tillbaka till Europa

Det blev en lång och hård resa hem. Följ den spännande resan tillbaka till Storbritannien!


Daphne avseglar från Rangoon den 6 maj 1878. Man styr direkt söderut, öster om Andaman Island och mot norra delen av ön Sumatra, som man ser den 19 maj. Här ligger ett sund, Great Channel. Där vet man att det är goda strömmar som gör det lätt att komma ut på havet igen.

Skeppet ur kurs
Men Daphne och fyra andra segelfartyg, bland annat en asiatisk djunk, ligger här och väntar vecka efter vecka. Vinden är växlande. Det är starka strömmar som tvingar skeppet tillbaka och driver det ur kurs. Flera segel slås sönder av starka vindar. Ibland regnar och åskar det kraftigt. Den andra juni skriver man i loggboken:

Stilt med halfklar luft. Strömmen har sedan i går satt sydost 35´. Samma seglare i sigte hvilka vi voro i sällskap medför 14 dagar sedan. Hvarken de eller vi hafva haft känning af den westliga ström som enligt Heckfords och Rossers Sailing directions skall finnas här.

Den 5 juni lyckas man ta sig runt Sumatras norra udde. Vädret är fortfarande växlande med hårda vindbyar som skadar seglen. Man går nu mot väster och sedan sakta mot söder. Sedan hålls kursen mot Afrikas ostkust. Vinden växlar mellan hårda stormbyar och stiltje. Skeppet rör sig med en hastighet av 1-2, ibland upp till 5 knop i timmen.

Resan har varit besvärlig och i loggboken skriver man fredagen 28 juni: "Femtioen dagar från Elephant Point lotsstation. Antagligen har ej någon sämre lägenhet gifvits." Lotsstationen låg utanför Rangoon.

Runt Afrikas sydspets
Efter drygt två veckor syns den högsta bergstoppen på en av öarna i ögruppen Mauritius, Peter Bott. Mauritius ligger utanför ön Madagaskar. Skeppet har en hastighet av 6-9 knop (12-18 km/tim) och kursen ställs mot syd. Efter ytterligare två veckor ser man den afrikanska kusten, strax söder om staden Durban i Sydafrika. Man passerar tätt invid kusten och fortsätter runt Afrikas sydspets på sin väg norrut.

  Djunk

Hårda strömmar. Utanför ön Sumatras norra spets ligger Daphne och väntar på bättre strömmar och vindar tillsammans med andra fartyg, bland annat en asiatisk djunk som kan ses på bilden.