Daphne i Rangoon

Läs om Daphnes spännande seglats in till Rangoons hamn!


Nu är Daphne i hamn i Rangoon i landet Burma. Här ska man lasta av sin last och få en ny last att återvända med till Europa. Daphne får lots och ångbåt som bogserar fartyget längs den smala floden upp till hamnen. Man kommer till hamnen den 13 februari 1878. Resan från Cardiff har tagit 4 ½ månad.

Lastrummet skrubbas
Efter att Daphne kommit in i hamn påbörjas arbetet med att lossa den stora lasten med kol från Cardiff. Besättningen får hjälp av bärare från land. Under en vecka lossas allt kol, både natt och dag.

Kolet hade förvarats direkt i lastrummet och dessa behövde skrubbas för att man skulle kunna lasta in. Man har en stor last med ris, förvarat i säckar, som skulle till Europa. Bräder, rottingmattor och andra mattor användes för att rissäckarna inte skulle skadas.

Kapten skriver den 28 februari 1878:

Tagit in det sista af lasten 739 säck. ris hela lasten bestående af 10397 säckar ris. Bräder, råtting och mattor såsom stufningsgods. Skeppet ligger på rislasten 18 fot o 3 tum förut samt 19 fot 4 1/2 tum akterut. Börjat att slå under segel och gjort sjöklart.

Laga segel och driva däck
Under tiden att lastningen görs klar ser man över skeppet. Man lagar trasiga segel, driver däcket och målar. När man kommer till en hamn, brukar man också förse sig med mat och vatten för hemfärden, men det finns inga uppgifter om detta.

Besättningsmännen flydde
Varje natt får en besättningsman gå vakt på fartyget. Flera besättningsmän slutar arbeta på Daphne. Förmodligen flydde många sjömän för att söka sig arbete på andra skepp. Nya besättningsmän anställs.

Nu förbereds Daphne för att gå till sjöss. Den 2 mars 1878 är Daphne klar att gå från Rangoons hamn. Man ska tillbaka till Europa och hamnen Falmouth i Storbritannien. Kapten skriver:

Kl. 6 f.m. fick lots ombord samt började att klara kettingarna och lätta. Förhalt ett stycke genom roveret men måste ankra och afbida stimbåt. Kl. 4 ef.mid. fick ångbåt och lots. Kl. 4.30 lyftade ankaret och bogserades utför rovieret under lotsen Mr Wrights commando. Kort efter sattes slagseglen och med tillhjelp af ångbåt och vinden gjorde skeppet ungefär 3 1/2 knops fart.

Men när Daphne bogseras ut händer en olycka.

   

Danserska

Gatuliv i Rangoon. Trots att staden till-hörde Storbritannien var de asiatiska och indiska influenserna starka.