Till Rangoons hamn

Nu seglar Daphne in genom den långa passagen till Burmas huvudstad Rangoon.


Daphne närmar sig nu land. Man styr tätt invid öar som det är lätt att navigera efter. Daphne styr nu nästan rakt norrut.

Cocos Islands
Den 3 februari syns Sentinel-öarna. De ligger ytterst i ögruppen Andaman Islands, norr om Sumatra. Öarna hörde också till den brittiska kolonin. Efter fyra dagar syns ögruppen Cocos Islands som ligger längst norrut i ögruppen. På den nordligaste ön, Table Island, fanns en fyr som man seglade efter. Fyren var ett järntorn med röda och vita band och syntes bäst när man kom söderifrån.

Efter två dagar ser man ett fyrskepp. I loggboken skrivs:

Kl. 3.30 fick sigte på ett fyrskepp i nordnordväst hvilket vi antog var utlagdt vid Krishna shoal istället för det förut varande fyrtornet.

Fyrskeppet var synligt med ett blått ljusblink varje halvtimme. Nu behöver man inte mäta ut sin position eller kurs med navigationsinstrumenten längre utan kan orientera sig efter fyrskeppet.

Invänta lots
Efter två dagar ser man fyren China Bakeer som ligger ännu närmare land. Här ankrar man vid lotsstationen vid Hastings boj och inväntar lots. Den 13 februari 1878 får man lots och ångbåt:

Lots o ångbåt samt börjar lätta ankar, ångbåten bogserade skeppet in i hamnen der men måste ankra för att afbida nesta tidvatten för att förhala in i lag. Kl. 9 lättade igen o förhalt in i lag der skeppet morade.

Nu är Daphne klar att gå in till Rangoons hamn.

 

 

Irawadi-dalen

Irawadi-dalen. Staden Rangoon ligger i Irawadideltat och det behövdes en lots för att visa fartygen rätt väg genom den smala floden.