Storm!

Vädret är hårt och Daphne råkar ut för en hård storm som skadar seglen.


Daphne seglar nu runt Afrikas sydspets. Dessa farvatten var farliga. Det var känt att stormar kunde blåsa upp under vintermånaderna. Särskilt farliga och starka var de vindar som kom från nordost.

"Hög våldsam sjö"
Daphne råkar ut för just en sådan farlig storm. Den 9 december 1877 skriver kapten:

Kl. 5 gjorde fast seglen. Kl. 5. en orkanlik by av nordost, hvilken öfverföll skeppet utan något föregående tecken. Fick några mindre skador i segel och löpande riggen, oaktadt alla segel bergades med största skyndsamhet. Efter byen satte refvade merssegel, refvade Fock- &stormsegel. Hög våldsam sjö. Skeppet arbetar hårt. Ligger bidevind för B.b. halsar för att låta orkan passera. Winden drejar successivt från Nordost till Nord.

En period med hårt väder börjar och skeppet dras med starka strömmar bort från den kurs man valt. Daphne befinner sig på andra sidan Afrika, i Indiska oceanen. Kursen går nu nästan rakt österut. Vädret varierar mellan storm till lugnt väder. Många segel och utrustning på däck blåser sönder.

Ur kurs
D en 22 december har man råkat ur kurs. Enligt kaptens och styrmans beräkningar skulle den lilla ön Amsterdam synas. Den ligger nästan mitt emellan Afrika och Australien. Daphne kommer alldeles för långt norrut.

Nu börjar kursen gå nästan rakt norrut och land syns inte alls. Vädret är nu lite ostadigt. Den 24 januari råkar man ut för ett oväder:

Emellan kl. 9 och 10 passerade igenom ett strömras hvarvid vattnet, från att vara nästan lugnt i ett ögonblick antog en kokande form med upprörd sjö från alla håll, hvilken larmade och kokade, stänkte över skeppsidorna och efter en half timmes förlopp åter försvan hvarefter vattnet fick samma enformiga lugn som förut.

Efter denna obehagliga upplevelse fortsätter Daphne norrut.

 

Segelfartyg i storm


Storm. Havet utanför Afrika kunde överraska med starka stormar under vintern.