På väg till Rangoon

Resan till Asien var lång och äventyrlig.


Nu är Daphne ute på öppet hav. Vädret är fint, vinden jämn och skeppet har en god fart av ca 7-10 knop (ca 12,9-16,6 km/tim). Skeppet styr nu nästan rakt söderut. Man passerar Spanien.

Passerar Kanarieöarna
Den 13 oktober syns Rio de Teneriffa, en ö i Kanarieöarna, i sydost. Långt ute från havet syns öns höga berg.

Vädret fortsätter att vara fint och resan går nu vidare längre västerut, mot Sydamerika och Brasiliens nordöstra kust. Efter drygt tre veckor, 6 november 1877, syns nästa land. Det är den lilla ögruppen Fernando de Noronha, som ligger utanför Brasiliens kust.

Fängelseön
Ögruppen hade en lång historia med inbördeskrig och strider. Ön hade tidigare tillhört både Holland och Frankrike. Nu tillhörde den Brasilien. Den hade varit fängelseö och där fick inga kvinnor bo. I den lilla byn på huvudön bodde vid denna tid ca 100 personer. Fernando de Noronha är känd för sitt rika naturliv med många speciella växter och djur. De bergiga öarna är spetsarna på ett vulkaniskt bergsmassiv som sträcker sig 900 meter upp från havsbotten.

Omväg gav vind i seglen
Det var vanligt att segelfartyg från Europa passerade så långt västerut på sin resa till Asien eftersom vindarna ofta blåser ostligt. Det gick lätt att få vind i seglen. Det var inte bara Daphne som seglade denna kurs. Flera gånger skriver kaptenen att han signalerat med andra fartyg. Den 25 november skriver man i loggboken att man "signalerat med det italienska skeppet Tigni från Cardiff till Singapore."

Daphne fortsätter nu med goda vindar söderut. Efter en vecka passerar man den lilla ön Trinidad. Den var en dramatisk syn från havet, för ön består av kala klippor och ett högt, spetsigt berg på 700 meter.

"Albatross och Cape-Dufva"
Nu är Daphne långt ute i Atlanten, mellan Sydamerika och Afrika. I loggboken skrivs att "albatross och Cape-Dufvor synliga första gången på resan." Kapduvan var en vanlig syn i dessa breddgrader. Den brukade följa vinden och fartygen på väg österut. Albatrossen är en stor stormfågel som under långa perioder kan flyga ute till havs.

Hittills har vädret varit fint med friska och jämna vindar för Daphnes segel. Skeppet är nu på väg mot Afrikas sydspets, Kap Horn, och rutten kommer att gå långt söder om kusten.

 
Kejsare Don Pedro II av Brasilien
 
Don Pedro II. Vid den här tidne var Brasilien ett kejsardöme och kejsaren hette Don Pedro II. Tidigare hade Brasilien varit en portugisisk koloni.