Daphne får en ny last

I Cardiff lastas kol som ska till Asien, till det lilla landet Burma och huvudstaden Rangoon.


Daphne lägger till i den östra dockan i Cardiffs hamn. Här lossar man barlasten med hjälp av en kran. Nu börjar man att fylla på nästa last, en stor kollast. Den lastas på med 155 vagnar. Lasten ska till staden Rangoon i landet och den brittiska kolonin Burma i Sydostasien.

Sjunken ångbåt i hamnen
Nu är det den 1 oktober 1877 och skeppet är klart att gå till sjöss. Men kaptenen skriver detta:

Skeppet är utklarerat för Rangoon och klar at gå till segels, men, tillfölje af det låga vattenståndet och en i inloppet sjunken ångbåt, vill Hamnmästar´n ej tillåta fartyget at gå ut av dockan: skeppet ligger på sin last.

Vid denna tid hade ångbåtarna blivit allt vanligare. De användes mest till kortare resor. De var tvungna att ofta fylla på sitt lager av kol, som man eldade ångmaskinen med, och då var det svårt att resa de långa sträckor som segelfartygen kunde. Nästa dag skriver kapten:

Kl. 1 vid högt vatten blef den i inloppet sjunkna ångbåten undanbogserad och med detsamma tillstånd lemnad för fartygen at gå ut. Kl 2. fick lots å ångbåt hvarefter skeppet bogserades ut ur dockan. Kl. 2.30. Fick lots o ångbåt; bogserades vid högt vatten af ångbåten ut till Redden, hvarefter seglen sattes och resan fortsattes under lotsens comando. Helt laber ostlig vind stark disa, tagit upp ankrarna, tagit in båtarna och gjort sjöklart. Kl. 5 passerade Breaksea fyrskepp på 300 famnar nära. Kl. 8 pejlade Nash fyrar...

Senare passeras kustens övriga fyrtorn. Den sista fyren, Trevose head, var ett högt torn som låg på ett hög klippa vid kusten och kunde på långt håll ses klart långt ute till havs. Snart är man ute på öppet hav.

 

Loggbokssida

Ångbåtshaveri. En sjunken ångbåt blockerar hamninloppet i Cardiff. Klicka på rubriken eller på bilden för att förstora bilden och läsa loggbokens text!