Cardiff

Södra Wales hade kolgruvor. Kolexporten var stor men arbetet hårt.


Cardiff var en trevlig stad med sina rena gator, upplysta med gasljus. På slutet av 1700-talet bodde det ca 1000 personer i staden. År 1879 hade befolkningen ökat till över 80 000 invånare. Några år tidigare hade den utökats med de omkringliggande byarna till en stor stad.

1000 fartyg i månaden
Här fanns allt man kunde tänka sig: rådhus, tingssal, fängelse, teatrar och butiker. Järnvägen hade några årtionden tidigare dragits från staden och längre in i landet. Här gick täta turer med passagerartrafik.

Cardiff är idag Wales´ huvudstad. På denna tid var Cardiff en viktig och stor hamnstad. Hamnen var lätt att nå från Bristol Channel. Varje månad kom ca 1000 fartyg till hamnen. Hälften av dem skulle till utländska hamnar.

Sarah, 8 år - gruvarbetare
Norr om Cardiff låg stora områden med kolgruvor och järnmalmsgruvor. Man framställde järn i stor mängd. Det var många som arbetade i gruvorna, även barn. Det var ett farligt arbete och många barn skadades. Så här berättar en flicka, Sarah Gooder. Hon är åtta år.

I'm a trapper in the Gawber pit. It does not tire me, but I have to trap without a light and I'm scared. I go at four and sometimes half past three in the morning, and come out at five and half past. I never go to sleep. Sometimes I sing when I've light, but not in the dark; I dare not sing then. I don't like being in the pit. I am very sleepy when I go sometimes in the morning. I go to Sunday-schools and read Reading made Easy. ... I would like to be at school far better than in the pit.
För att läsa en översättning, klicka här!

Järnvägen skötte nästan alla transporter av kol och järn till hamnen. Hamnen hade byggts ut i takt med järnväg och kanaler för att möta den ökande handeln med kol. År 1859 byggdes en ny del av hamnen, East Bute dock. Den var mycket stor. Kajen hade en längd på nästan 3 kilometer.

  Barn i kolgruvan
  Kolgruvan. Många barn arbetade i kolgruvorna i Wales. De fick dra många lass kol och arbetsdagen kunde vara över 12 timmar lång.
  Stenkol
  Stenkol. En av de största exportvarorna från Storbritannien var stenkol. I Wales fanns många stenkolsgruvor och Cardiff var en av utskeppningshamnarna.