Resan till Cardiff

Daphne seglar genom Engelska kanalen till Cardiff.


Daphne har fått hjälp av en lots att segla ut från London. En ångbåt har bogserat Daphne ut på djupare vatten. Färden går vidare mot den walesiska staden Cardiff.

Fyrarna visade vägen
Nu kan man segla hela vägen till Cardiff med hjälp av alla fyrar som finns längs kusten. I loggboken nämns många av dem. Den första fyren man såg var egentligen ett fyrskepp, Nore fyrskepp. Sedan såg man North Forelands vita fyrtorn, Gunfleets fyrskepp, South Forelands fyr med sina två elektriska ljus, Folkstones varningsljus för högt eller lågt vatten. Vid Dungeness fanns två fyrar; en äldre fyr och en som var under byggnad. Längre västerut fanns Royal Sovereign shoal med sitt blixtrande vita ljus och Beachy heads fyrtorn högt över havet med ett vitt roterande ljus.

Farligt vatten
Nu kommer man in i farligt vatten när man ska runt sydspetsen av England. Man ska segla runt Lands End och Cornwall och längre norrut till Wales. Här är det hårt väder med storm och dimma och hög sjö.

Man kommer efter två dagar runt den långa udden och ser fyren vid Trevose head, sedan också fyren vid Lundy Island. Här får man bogsering av ångbåt in i den långa vik söder om Wales som heter Bristol channel. Här finns många hållpunkter man måste uppmärksamma för att inte gå på grund.

Daphne bogserades in i den östra dockan i hamnen i Cardiff. Man ankommer till Cardiff den 11 september 1877. Resan från London har tagit fem dagar.

Lands End

Lands end. Här var det farliga vatten och många rev som inte syntes. Daphne råkar ut för en storm men tar sig runt den långa udden.