Daphne lossar sin last

Daphne lossar sin last av stångjärn i London.


Daphne kommer att vara i London drygt en månad. Man kommer fram den 28 juli och resan har tagit 28 dagar. Med hjälp av hamnarbetarna börjar med att lossa bräderna. Det tar nästan 3 veckor, fram till den 21 augusti. Ibland kunde det bli stopp i arbetet. Den 4 juli skriver kapten i loggboken:

Lossningen stoppad till kl. 11t 30m brist på upplagsplats, sedan lossades 2235 bräder.

Den 22 augusti gör man klart för att börja lossa järnet. Under fyra dagar lossar man stångjärnet och tackjärnet. Det gick fort och smidigt. Tyvärr nämns inte vem som köpt järnet. Vid denna tid byggde man mycket i London och kanske skulle det svenska järnet användes till detta. Den 25 augusti skriver man i loggboken:

Lossat det sista af Tackjernet samt gjort klart för att taga in barlast.

Barlasten brukade vara stenar eller annat tungt, för att skeppet ska ligga bra i vattnet och inte bli för lätt. Daphne bogseras ut till en boj där hon förtöjs. Stora pråmar kommer med barlasten som man lastar in. Totalt blir det hela 300 ton sten. Onsdagen den 5 september skriver man:

Kl. 9 fick sista pråmen med 50 tons barlast inne, hvarefter började att intaga densamma och afslöts barlastens intagning kl. 3 på morgonen. Winden aftagande till stiltje med tjock och disig luft

Thorsdag den 6 september
Kl. 6 började att lämpa barlasten och sedan skeppet hade fått tillräcklig styrlastighet ligger hon med 300 tons, 12 fot 4 tum förut samt 13 fot akter. Kl. 9.30 fick lots och ångbåt, hvarefter skeppet bogserades ut för revieret under Lotsens commando.

Nu beger man sig genom den engelska kanalen mot hamnstaden Cardiff i Wales.

  Hamnarbetare i London
 

Londons hamn. Här arbetade tusentals arbetare varje dag för att ta hand om de dyrbara lasterna från hela världen. Det var ett tungt arbete och det gällde att veta var alla varor skulle placeras.