Daphnes historia

Daphne var helt nybyggd när hon seglade från Gävle 1877.


Barken Daphne byggdes år 1877 av varvet O.A. Brodin i Gävle. Daphne var helt nybyggd och detta skulle bli hennes jungfruresa. Hon var stor; 48 meter lång, 8 meter bred och 5,7 meter djup. Hon var byggd av ek och furu.

Gävleskepp i "trampfart"
På 1800-talet fanns ingen svensk linjetrafik på oceanerna. Daphne var ett av Gävles segelfartyg som gick i "trampfart", ett uttryck som kommer av engelska ordet för luffare, "tramp". Det innebar att fartyget Daphne kunde få tillfälliga frakter mellan olika hamnar i hela världen.

När fartyget lämnade Gävle hamn den 30 juni 1877, visste manskapet inte mer än att de skulle till London med sin järnlast. Hur länge skulle det dröja innan de fick se sin familj igen två, tre eller fyra år? Daphnes besättning från Gävle var

Kapten Johan Emmanuel Wessman
Förste styrman Leufstadius
Andra styrman Wikström
Steward Berglund
Kocken Roxman
Timmerman Zetterberg
Matroserna Film, Andersson, Johansson
Lättmatroserna Westberg, Rondahl, Nilsson, Nyman
Jungmännen Hillstedt, Herrman, Wixner

Handelshuset bestämde
Rederiet och handelshuset Victor Engwall & co, grundat år 1853, ägde många skepp. De seglade runt jorden med varor. Daphne ägdes tillsammans med varvet O.A. Brodin. Det var handelshuset som bestämde varthän Daphne skulle segla och vilka varor hon skulle transportera.

Daphne förliste 1891
Daphne såldes till Norge 1890 men förliste redan 1891. Daphnes kapten var under resan 1877 J. E. Wessman och på resan till Rio de Janeiro P. G. Westerberg, som var kapten åren 1878-1882. Den siste kaptenen var J. Pettersson, som var kapten åren 1882-1891.

  Fartyget Daphne från Gävle

Daphne. Fartyget var byggt i Gävle och var helt nytt när det seglade till London, Asien och Rio de Janeiro.