Följ med på en världsomsegling med Daphne!

Följ med Gävle-fartyget Daphne från Gävle till Asien och Sydamerika!


Det är en vacker sommardag med "lagom" vind, datumet är 30 juni 1877. Gävle hamn sjuder av liv, segel hissas, kommandorop ekar, kättingar rasslar. Den här dagen lämnar 25 fartyg Gävle hamn. Det är briggar, galeaser och ångfartyg, några med Gävle som hemmahamn.

Bland dem finns det ståtliga fartyget Daphne, en 48 m lång "bark", nyss färdigställd på O. A. Brodins varv i Gävle. Vid den här tiden byggs fortfarande segelfartyg i Gävle. Ångfartygen känns främmande, trots att de sedan 1860-talet passerat segelfartyg på inrikessjöfart. Sjöfartstaden Gävle bygger sin storhet och självförtroende på de ovanligt stora segelfartyg som ingår i Gävles handelsflotta.

När vi följer barken Daphne på dess resa runt om i världen, så kanske anar vi de strapatser som sjömännen fick utstå, hur livet i hamnstäderna såg ut. När man forskar med källmaterial så ges inte bara svar, det väcks många frågor också, som väcker nyfikenhet till fördjupad forskning. Fartygets loggböcker och samtida litteratur, leder oss rakt in i slutet av 1870-talet. Välkommen ombord!