Gävle hamn nu


 

Grand Hotell, invigt 1901, är ett imponerade hus vid Gavleån. Idag inrymmer huset kontorslokaler, en skola och en festsal.

Här kan du se sjömanskyrkan i mitten av bilden med sin spetsiga gavel. Framför den ser du gångbron över Gavleån. På gångbron ligger ankare från briggen Gerda.

Här ser man bussterminalen bakom järnvägsstationen. Här låg en gång "Järnvågen" där bergsmännen och järnbruken vägde sitt järn innan det såldes till köpmännen och transporterades ut i världen. Järnvågen brann vid den stora branden 1869 och byggdes inte upp.

 

Det finns en lång rad magasin längs hamnen. Idag finns några få butiker samt kontorslokaler i husen.

 

 
Här är ett av de ståtligare husen längst hamnen.
Ett av de många vackra hus på Brynäs är det s. k. Dalapalatset.
 
 

Det här är en förtöjningsring. Sådana kan du se om du ser noga på våra gamla bilder. I dessa ringar bands fartygens starka rep för att hålla dem kvar invid kajen.

 

 

Idag har andra transportmedel tagit över hamnområdet. Över Gavleån går idag en järnvägsbro.

 

Gevalias vackra magasin syns väl bland de många hamnmagasinen. Här låg tidigare Gevalia-fabriken som startades av det gamla rederiet Engwall & Co.
 
Ett av Alderholmens gamla magasin.
 

Här syns hamnmagasinen från hamnens yttre del. Här låg förr segelfartyg och andra fartyg och skutor med varor som skulle lossas av.

Det finns fortfarande många fartyg i hamnen, även om de stora segelfartygen idag är borta. Här ligger en liten skuta förtöjd på Alderholmen.

 

Det finns många vackra detaljer på en båt. Så här kan roder, mast och tågvirke se ut på en mindre skuta.

 

Gasklockorna på Brynäs är en välkänd silhuett i Gävles stadsbild. Idag spelas här teater.

Det pågår ännu idag hamnverksamhet. Här syns några båtar och kranar vid hamnen.


Hamnen erbjuder en vacker utsikt mot Gävlebukten. Det är inte ofta vattnet ligger som en spegel här!

 

 

En äldre skuta ligger förtöjd vid hamnens yttre del.

 

Det finns fortfarande flera gamla hus i hamnområdet. Här är en bod som ägts av Baggarevarvet.

Så här ser det ut i hamnområdet på den södra sidan hamnen.

Utsikt mot hamnens yttre del.
 
Några magasin är väl renoverade och pryder området.

 

Detaljt från magasin.
 

Några av magasinen har blivit kontor eller lägenheter.

På den södra sidan av hamnen ligger det idylliska kvarteret "Springer". Här finns fortfarande flera äldre hus kvar där det förr bodde fiskare. Husen är små och ligger på långsmala tomter som förr avslutades med en en egen brygga i en lite kanal. Kanalen och fiskarna är borta och husen är idag populära bostäder.

På den södra sidan av hamnen ligger det idylliska kvarteret "Springer". Här finns fortfarande flera äldre hus kvar där det förr bodde fiskare. Husen är små och ligger på långsmala tomter som förr avslutades med en en egen brygga i en lite kanal. Kanalen och fiskarna är borta och husen är idag populära bostäder.