Gävle hamn då och nu
 


     
Denna bild visar området kring Skeppsbron på 1870-talet. Till vänster syns de långa skeppsmagasinen där varorna förvarades. 
 


Utsikt över Gävle hamn någon gång i början av 1900-talet. På kajen ligger varor som snart ska lastas ombord. 


 


Bilden är tagen vid Nyhamn den 4:e oktober år 1898. Bilden är tagen på s.k. glasplåt vilken ibland ger en svart kant runt bilden. 


Arbetslag framför "Stora kran" i mars 1918.


Bilden visar de stora hamnmagasinen på den norra sidan av hamnen. Bilden är tagen vid sekelskiftet.


Här kan man se hur fartygens mastar bildade en annorlunda horisont i Gävle. Till vänster ser man en häst med kärra, kanske på väg till hamnen.


En roddtur i Gävle hamn någon gång i början av seklet.
 


Två fartyg i Gävle hamn väntar på att avgå.


Här kan man se hur ett fartyg lagts lite på sidan, förmodligen för att förbereda en reparation.


Denna bild är avfotograferad från ett vykort. Här syns Tullhuset och hamnen den 13:e juli 1905.


Här är ett arbetslag på väg från den ena sidan hamnen till den andra.


En tydlig översiktsbild över Gävle hamn. En ångdriven båt är på väg genom hamnen. Till höger syns lastpråmar som ligger förtöjda vid kajkanten. Bilden är tagen den 10:e augusti 1898.


Här är en bild från den inre delen av hamnen. Här syns de stora hamnmagasinen tydligt och längst till vänster ligger en ångslup med namnet "Bomhus".


En robust stenkant var viktig i en hamn. Här syns stenkanten tydligt till vänster. Längre ut i hamnen syns höga mastar från fartygen.


En vacker sommardag i Gävle hamn. Bilden är tagen i slutet av 1940-talet och fortfarande kunde man se större segelfartyg i hamnen. Till höger ligger briggen Gerda, ett av Gävles mest kända fartyg, som idag rekonstrueras.


En fraktskuta ligger vid bodarna vid Södra Skeppsbron, år 1890.


Utsikt mot hamnens andra sida. Bilden är tagen ca 1937.


Det var många människor som arbetade i hamnen. Varje dag skulle nya laster lossas eller lassas.


Bilden är tagen år 1904 och visar hamnarbetare som lossar gödningsämnen på den norra sidan av ån. Även på 1980-talet lossades gödningsämnen på samma plats. Detta är den hittills äldsta kända bilden av hamnarbetare i arbete i Gävle hamn.


När järnvägen kom drogs den ibland ut till hamnområdena. Då var det lätt att transportera tunga laster.


Full fart i hamnen. En hästkärra står vid ett fartyg. Längre bort i hamnen ser man stora fraktfartyg som ser mycket stora ut bredvid de små skutorna.