Järnet från Gästrikland
 
Sverige har länge varit ett stort land när det gäller att framställa och sälja järn. Många hundra tusen ton järn har lämnat de svenska järnbruken för att nå köpare över hela världen. Skog, malm och vattenkraft var viktiga råvaror och förutsättningar för järnframställning. Det fanns det gott om i Sverige.

En stor del av det exporterade järnet kom från bruken i Gästrikland. Av det tillverkades sedan redskap och olika typer av föremål i det nya landet. Kanske var krinolinerna i damernas klänningar tillverkad av järn från Gästrikland? Fjädrarna i vagnarna i Orientexpressen? Järnet i spikarna i nybyggarnas hus i Amerika, var de tillverkade av järn från Gästrikland?

Här nedan kan man se vilka olika järnvaror som exporterades till vilka länder och vad de användes till under slutet av 1800-talet.

Period 1860-1885
Främsta exportländer Amerika, England, Ostindien, Frankrike, övriga nordiska länder
Exportprodukt Lancashirejärn, bessemerstål, stångjärn
Användningsområde Fjädrar till paraplyer, krinoliner, spik, verktyg, maskindelar, tråd, spik, kätting, hästskosöm, telegraftråd
Konkurrerande länder Ryssland, Tyskland

Fartyget Daphne är bara ett av många fartyg som seglade med järn i sin last från Gävle hamn. Varje fartyg som reste utomlands skulle registreras. Detta gjordes av hamnstyrelsen som fanns i varje hamn och även i Gävle. Sådana dokument finns fortfarande kvar. I hamnstyrelsens arkiv finns också Daphne med. Handlingarna finns på Gävle stadsarkiv.

Här kan vi se att kapten J.E. Westman skrivit en kort redo-görelse för resan. Tidigare destination för Daphne fanns inte eftersom hon var alldeles ny. Här anges också Daphnes last; en last med tackjärn och stångjärn samt en stor last med bräder. I bilagan bekräftar E.G. Wixner att man lämnat en last, via Gävle järnvåg, till Daphne.

Volym G IV b:44 Utgående 1877, inlagor till...
No 118
30 juni 1877
På tolagskammaren i Gefle angifver jag mig med Skeppet Daphne om 714, 45 ton, hemma i Gefle kommer från (tomt) destinerad[t] till London samt innehar:
för A. Stolpe 1920 cn tackjern
E.G. Wixner 1200 cn stångjern
Wilh. Röhss 49 500 kbft plank och bräder
Gefle 30/6 1877 J.E. Wessman

Bilaga:
Med fartyget Daphne, kapten A.E. Wessman, hafver vi från Gefle Jern- och metallwåg, till London aflastadt 2043 stänger 1200 centner stångjern
Gefle den 1 juni 1877
Axmar Jernverks bolag gn E. G. Wixner

Daphne är inregistrerad i hamnstyrelsens bok den 30 juni 1877. Totalt avgick 25 fartyg från Gävle hamn denna dag. Flera av dem hade järn i lasten.
 

Fraktsedel på järn


Järnexport till USA. Fartyget Alfhild reste åren 1874 och 1875 till den amerikanska staden Philadelphia på östkusten. Bilden visar en förteckning över det svenska järn som fartyget transporterade. Lasten innehöll två sändningar från Hofors bruk, märkta ø och HP. Klicka på bilden för att förstora den!
 

Sandviks monter i Philadelphia 1875


Sandvik i USA. Även järnverket Sandviken hade en stor utställnings-monter på den stora utställningen i Philadelphia. Här visade man upp alla produkter man framställde och sålde.