Järnvågen

På järnvågen vägdes allt järn som skulle säljas.  


 


Allt järn som exporterades skulle forslas till järnvågen. Bergsmännen och bruken i Gästrikland brukade sälja sitt järn via vågen i Gävle eller Västerås. Allt järn vägdes och bokfördes noga. Järnvågen var faktiskt en stor våg som stångjärn eller osmundjärn vägdes på.

Fyra järnvågar
Gävle har haft fyra järnvågar. Man vet inte var den äldsta järnvågen legat, den nämns endast i ett köpebrev från 1585. Den näst äldsta järnvågen låg söder om Rådhuset vid Gavleån.

Större handel krävde ny järnvåg
Allteftersom exporten ökade blev behovet av en ny järnvåg större. Den nya vågen, ritad av Christoffer Polhem, var färdig 1708. Vågen kom att ligga ungefär där man idag bygger resecentrum, öster om centralstationen.

Ryska krigsfångar hjälpte till
Den nya järnvågen var egentligen en stor kvadratisk byggnad med en öppen gård i mitten. Längst ned mot Gavleån fanns ett större hus. I byggnaden fanns själva vågen, kontor, tullkammare, packhus och en värdshuslokal, Trekanten. I längorna fanns bås där bergsmännen och bruken kunde förvara sitt järn innan det fraktades vidare. Byggnaderna var byggda av tegel som tillverkades i ett tegelbruk som låg vid Heliga Trefaldighetskyrkan. Ryska krigsfångar hjälpte till att påla grunden till husen och att flytta timmer.Hela anläggningen och alla räkenskapsböcker förstördes vid stadsbranden 1869.

Sista järnvågen lades ned
Efter branden byggdes en ny järnvåg på Alderholmen. Då hade tvånget att väga allt järn innan det såldes försvunnit och allt mer järn forslades på järnväg istället för fartyg. Den nya järnvågen lades ned 1885.