Sjöfartsstaden Gävle
Läs om hur Gävle blev en av Sveriges största hamnstäder!


Vi är i Gävle och året är 1877. I Sverige bor ca 4,5 miljoner människor. De flesta av Sveriges invånare, 3 miljoner människor (68%), är sysselsatta inom jordbruket och på landsbygden bor 3,8 miljoner (85%) av befolkningen. Det är bara 700 000 (15%) som bor i städer. Livet är hårt och man kämpar för att leva. Människorna lever inte så länge, medellivslängden är drygt 40 år.

Stapelstaden Gävle
Här i Gävle lever många av stadens 22 000 invånare gott. Man har handel med utlandet och staden blomstrar. Gävle blev tidigt en av Sveriges viktigaste hamnstäder. Redan under 1600-talet var Gävles handel stor, fastän man tidigare hade försökt förbjuda norrlandskustens städer att handla söder om Stockholm. Man ville göra Stockholm starkare som handelsstad.

Gävle fick tillstånd att handla med utlandet och sydligare hamnar 1673. Gävle blev en "stapelstad". Först hundra år senare fick de andra norrlandshamnarna samma möjlighet.

Stångjärn och tjära
Gävles rikedom byggdes helt på handel och sjöfart under 1800-talets första del. En köpman kunde både bygga fartyg, handla med bruken och hålla kontakt med kunder ute i världen. De produkter som främst skeppades ut från Gävle under 1800-talet var stångjärn och andra järnprodukter, bräder, takplåt, spik, tjära, rödfärg och murtegel.

Förmögna redare
Tiden 1841-1845 är Gävles höjdpunkt som sjöfartsstad med 120 fartyg - främst i hela landet. År 1845 kom fem av Sveriges åtta mest förmögna fartygsägare, redare, från Gävle. Under 1860-talet byggdes de flesta, största och vackraste segelfartygen längs norrlandskusten. År 1871 fanns 71 fartyg registrerade i Gävle och 1880 var antalet 85.

Telegraf och järnväg
Många familjer var rika och inflytelserika och bidrog i hög grad till att göra Gävle stad framgångsrik. Köpmännen hade stor konkurrens från andra städers köpmän och de regelbundet återkommande marknaderna.

Man fick förlita sig på goda väderförhållanden hela året; på vintern transporterades varorna lätt med släde över snabbglidande snö men hamnarna var igenfrusna, om sommaren var landsvägarna dåliga och tidsödande medan hamnarna naturligtvis låg öppna. Man byggde därför pålitliga järnvägar, hamnområdet växte och industrier uppstod. Den viktiga telegrafen kom till staden år 1855.

Ovanligt stora segelfartyg
Fram till mitten av 1800-talet byggdes många träskepp. Sedan började man bygga fler ångfartyg och segelfartyg med järnskrov. Ångfartygen känns främmande, trots att de sedan 1860-talet passerat segelfartyg på inrikessjöfart.

Sjöfartstaden Gävle bygger sin storhet och självförtroende på de ovanligt stora segelfartyg som ingår i Gävles handelsflotta. De sista segelfartygen av trä byggdes under 1880-talet. Fram tills dess hade sjöfarten gått fantastiskt bra men nu började det bli mindre att göra.

Gävle hamn
Gävle hamn. Här ligger ångfartyget Sten Sture vid kajen i Gävle. 
 
Gävle teater
Gävle teater. Teatern byggdes upp efter den stora branden 1869.