Sjöfartsstaden Gävle 


Här kan du forska och läsa om sjöfartstaden Gävle, hur hamnen såg ut hur järnet såldes och köpmännen i staden.

Alla fakta kommer från arkivhandlingar och samtida litteratur men även från nyare facklitteratur. Även bilderna är tagna ur äldre litteratur eller från Länsmuseets bildarkiv. Med detta material som inspiration kan du själv forska vidare och låta dig fascineras av det spännande 1800-talet!