En världsomsegling


Här kan du forska och läsa om järnets betydelse för Gävle, handeln och sjöfarten. Följ med på en värdsomsegling och lär dig mycket om 1870-talets historia! Här kan du också läsa om hur hårt det vara att vara sjöman.

Alla fakta kommer från arkivhandlingar och samtida litteratur men även från nyare facklitteratur. Även bilderna är tagna ur äldre litteratur eller från Länsmuseets bildarkiv. Med detta material som inspiration kan du själv forska vidare och låta dig fascineras av det spännande 1800-talet! På Länsmuseet kan du också besöka utställningen "Gyllene Tider" som berättar om stadens betydelse som sjöfartstad, om världsomseglingar och hur de rika köpmännen levde!