Från malm till järn


Under bruksepoken hände många saker med järnframställningen. Man uppfinner nya metoder för att få fram ett bättre järn och försöker göra det så billigt som möjligt. I grunden var järnframställningen den samma som den bergsmännen använde, men på järnbruket var allt mycket större. Här kunde man framställa flera ton järn varje dag året runt av samma höga kvalité. Klicka på rubrikerna här nedan för att läsa mera!

Gruvbrytning
Här kan du läsa om hur det var att bryta järnmalm i gruvan. Om du vill läsa mer om gruvbrytning och gruvarbete klicka här för att komma till detta avsnitt under Bergsmännen!

Rostning och bokning
Att värma upp malmen kallas att rosta. Efter rostningen krossades malmen och det kallades bokning.

Masugnen
Sedan lades malm och kol i masugnen. Där smältes malmen och järnet utsöndrades. När smältningsprocessen var klar tappades järnet ut och hälldes i formar.

I smedjan
När järnet var klart, började nästa bearbetning. Nu skulle det förberedas för smide. Detta arbete gjordes i smedjan och varierade under olika perioder.

Stål och järn
Vad är skillnad på stål och järn? Stål och järn användes till olika föremål beroende på vad man ville ha för egenskaper.