Sandviks produkter


 

Det är en vanlig skoldag. Du äter frukost, rostar bröd, pappa rakar sig, ser på klockan - nu är det bråttom, ni tar bilen till skolan. På den korta stunden har ni förmodligen flera gånger använt produkter från stålkoncernen Sandvik.

Sandviksstål i vardagen
Frukostbrödet kanske skars med en knivblad av sandviksstål. Det glödande värmeelementet i din brödrost även det en sandvikprodukt. Både rakapparater och rakhyvlar har ofta eggar med ursprung i en sandviksmälta. Många andra detaljer ni använde under morgon kunde också vara tillverkat av sandviksstål, detaljer i klockan, fjädrar i bilbältet, delar i motor och bromsar.

Trots det är det inte de vardagliga produkterna som är Sandviks specialitet. Det är ofta högteknologiska produkter där det ställs stora krav på hållfasthet och kvalitet.

Otroligt tunn kirurgnål
Höga krav ställs bland annat på produkter som används inom sjukvården. Ibland har kraven varit extrema och ansetts som nära nog omöjliga att uppnå. Till exempel när en kirurgnål för att sy i ögats näthinna utvecklades. Den skulle vara både hård och böjbar och dessutom hållbar. Om nålen går sönder under en operation kan det få svåra följder.

Problemet var att nålen skulle vara otroligt tunn, 0,05 mm. Med en ny teknik så lyckades forskarna på Sandvik lösa problemet. Tekniken byggde på en teori som bara för några år sedan ansågs som omöjlig. I Sandvik lyckades man med det omöjliga och idag används också det nya stålet i elektriska rakapparater.

Höftkulor i stål
Inuti kroppen kommer stålet också till användning. Till exempel kan utslitna höftkulor bytas ut och ersättas av en stålhöftkula. Sandvik är världsledande i tillverkning av rostfria rör. Rören återfinns bland annat på oljeplattformar, i pannor som förbränner sopor, ubåtar, flygplan och kärnkraftverk. Den gemensamma nämnaren är att rören ska klara svåra påfrestningar.

Borrstål - klassisk produkt
En klassisk Sandvikprodukt är borrstål. Redan för 140 år sedan smiddes borrstänger av bessemerstål. Fortfarande är verktyg för bergborrning en stor produkt för Sandvik. Utvecklingen inom det området går också snabbt. De gamla borrarna fick smidas om efter 40 cm borrning. Idag håller borrarna 300 meter i samma berg. För 40 år sedan borrade en bergborrmaskin ca 20 cm hål i minuten. Nya maskiner kommer 4 meter ner i berget på samma tid!

Stål som biter är också nödvändigt för ishockey på professionell nivå. I NHL har 95% av alla ishockeyspelare Sandviksstål i sina skridskor.

Högteknologiskt kunskapsföretag
En inriktning på produktion med höga krav har blivit Sandviks kännetecken. Många av produkterna växer fram i ett nära samarbete med kunderna. Med världen som arbetsfält är kommunikation via Internet en självklarhet. Det som förut var "järnverket" beskrivs idag som ett högteknologiskt kunskapsföretag.

 
Saxar.KatalysatorHöftledÅnggenerator
Stålet i vår vardag. Sandviks stål finns i många skilda produkter. Man tillverkar stålet i saxar, det absolut rena stålet i höftkulor, det renande stålet i katalysatorn och rören i kärnkraftsanläggningens ånggenerator.