Forskning och utveckling


Sandvik har en stor forskningsavdelning där man tar fram nya stålsorter


Mitt i Sandviks industriområde ligger Skandinaviens största arbetsplats för forskning inom stål. Där arbetar 250 personer med förbättringar av gamla stålsorter och utveckling av nya produkter.

"Analytiskt transmissionselektronmikroskop"
På forskningsavdelningen förekommer både ett konstigt språk och märkliga maskiner. Ord som används är till exempel potentiostatiska, urea-applikationer, energidispersiv röntgenanalys och ljusmikrografi . Apparater med namn som analytiskt transmissionselektronmikroskop kan göra vem som helst förvirrad. Förvirring övergår i fascination om man ges tillfälle att studera stålprover i mikroskopet som förstorar 800.000 gånger. En spännande mikrovärld på atomnivå öppnar sig. Forskarna använder tekniken för att få en fördjupad förståelse för stålets egenskaper och vilka effekter olika blandningar av metaller kan ge upphov till.

På forskningsavdelningen används dessutom datorer, specialoptik, apparater för att se strukturer i metallerna, ultraljud för att upptäcka sprickor i metaller, röntgenapparatur, samt även en minismältverk för egna småskaliga försök.

Det perfekta receptet
Stål har en fantastisk mångsidig användning. På forskningsavdelningen är målsättningen att locka fram de bästa möjliga egenskaperna ur stålet för varje användningsområde. Oavsett om det är rakblad, borrverktyg, kirurgnålar, lövtunna stålband till bilkatalysatorer, rör till kärnkraftverk så forskas det intensivt för att hitta det perfekta "receptet" för det stål som ska användas i den färdiga produkten.

Patent på nya stålkvalitéer
För att inte konkurrerande företag ska tillverka de stålsorter som Sandvik forskat fram, tar man patent på nya stålkvalitéer. År 1999 tog Sandvik patent på 47 olika stålsorter. Skillnaden mellan de olika produkterna kan vara kemisk sammansättning och tillverkningsmetoder. Totalt tillverkas omkring 800 varianter av stål i Sandviks anläggningar.

En klick smälta skickas i rörpost
För att få exakt den kvalitet på stålet som produceras analyseras varje stålsmälta. Det går snabbt. En liten klick av en smälta på åtskilliga ton skickas med rörpost till analyslaboratoriet. Inom några minuter kan resultatet av analysen ses på en dataskärm i stålverket. Svaret innehåller också besked om vilka ämnen och i vilka mängder som ska tillsättas för att smältan ska få rätt sammansättning.

Snabb utveckling
Kunskapen om den metall som människan i Järnriket Gästrikland utnyttjat och förädlat i minst 2000 år ökar idag för varje dag som går. Utvecklingen går i ett rasande tempo, nya produkter avlöser varandra. En intensiv forskning och utveckling har varit Sandviks förnämsta sätt att konkurrera och behålla sin position som ett av världens ledande stålföretag.
 
  Sandviks laboratorium någon gång i början av 1900-talet.
Laboratoriet.
Redan år 1865 hade Sandvik ett laboratorium med en anställd kemist. I takt med att produktionen krävde fler analyser av stålet, byggdes laboratoriet ut. Idag är Sandviks stålforskningsavdelning en av de modernaste i världen och har 250 personer anställda.

Metallstruktur i titan och zirkonium.
Foto: Sandvik AB
Metallstruktur. Bilden visar strukturen på metallerna titan och zirkonium, som ser likadana ut.