Välutbildade människor sökes

Förr kunde man arbeta sig upp. Hur gör man idag? Vilken utbildning krävs?


Platsannons från Sandvik AB.

Pojkarna på bruket hade sin framtid säkrad. Efter en kort skolgång skulle man börja jobba på järnverket. Först som hjälpreda och efterhand kanske med en mer ansvarsfull syssla.

Idag är det välutbildad arbetskraft som efterfrågas. Många arbetsuppgifter sköts framför dataskärmar oavsett om man jobbar i produktionen eller på kontor. Kvinnor efterfrågas lika mycket som män.

I ovanstående platsannons söks personer med god utbildning. Det är nog ganska talande. Många av de tjänster som finns inom den högteknologiska industrin kräver en lång utbildning. I annonsen efterfrågas kemister, produktutvecklare, forskare och ingenjörer som har vana att arbeta med datorer. Förutom en formell utbildning krävs också en god förmåga till samarbeta. Att behärska engelska i tal och skrift är en annan kunskap som är nödvändig inom arbetet i en internationellt företag.