Nya tekniker återanvände det värdelösa skrotet

Många nya tekniker uppfinns under denna tid.


Vid denna tid hade flera nya metoder att tillverka stål uppfunnits; martinmetoden och elektrostålet. Nu kunde man äntligen återanvända allt skrot tack vare den nya energikällan elektriciteten. Nu började nya industrier växa upp och användningen av stål och järn ökar allt mer.

Valsverk byggdes
Från 1860 grundades ett stort antal valsverk på bruken. Med dessa kunde man lätt förädla stålet till lätthanterliga stycken eller omedelbart valsa fram råmaterial till andra produkter.

Valsverket består av en uppsättning roterande valsar som påminner om en mangel. Valsen är formad med spår i och när det heta järnet pressas igenom valsen skapas en formad stålstång med den formen man vill ha.

Det fanns olika sorters valsverk. Finvalsverken tillverkade smala ämnen medan stångjärnsvalsverken tillverkade grövre ämnen. Man kunde också valsa järnvägsräls, plåt och tråd. Det var särskilt trådar och tunna stålstänger som användes till spiktillverkning som såldes.

Nya tekniker ökade produktionen
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet uppfanns många saker som kom att förenkla produktionen på verken. Samtidigt blev det lättare att minska arbetsstyrkan eftersom allt fler moment kunde skötas av maskiner.

Den största förbättringen var elektriciteten som underlättade produktionen. Men under 1870-talet kunde elektriciteten endast användas till belysning. Under 1880-talet uppfanns hur elektriciteten skulle kunna användas till mekaniken.

I Hofors hade man länge problem med kraftförsörjningen. Där litade man på vädrets makter och hoppades att det skulle bli regn för vattenkraftens skull. Man uppförde därför en ångkraftstationen som stod färdig år 1901.

Viktigt att vara rätt placerad
Man blev också mer och mer oberoende av var industrin låg eftersom transporterna blev enklare. Tidigare var det viktigt att ligga nära skogen, gruvorna och vattnet för att få kol, malm och vattenkraft.

Malmen transporterades liksom kolen på järnväg. De stora skogarna kunde nu användas till kolning allt längre bort från industrin. Malmen blev dyrare och togs också från längre avstånd. Största fördelen hade de verk som hade växt upp vid järnvägssträckningarna.

  Elektrostålanläggingen i Gysinge finns ännu kvar. "Kjellinska ugnen". I Gysinge uppfanns hur man smälter järn och stål med elektricitet. Det var den unge ingenjören F. A. Kjellins uppfinning. Bilden visar den specialuppbyggda verkstaden där man gjorde sina experiment. Klicka på rubriken eller bilden för att läsa den spännande historien om "elektrostålet"!

Så här såg det ut när man använde martinmetoden.
Martinugnen. I Frankrike uppfanns en metod där man kunde smälta stål och järnmed hjälp av gasuppvärmda ugnar. Denna metod blev snabbt populär och viktig för industrierna. Klicka på rubriken eller bilden för att läsa mer om "martinmetoden"!