Ett samhälle växer - Sandvikens historia

Samhället växer allt mer. Läs om hur Sandviken växer från by till stad.


Högbo bruk flyttade sin verksamhet från Högbo ned till en vik vid Storsjön i början av 1860-talet. Bebyggelsen växte genast upp runt det nya industrin.

Det var enkla timrade kojor med jordgolv och murade stenspisar som arbetarna byggde själva i direkt anslutning till arbetsplatsen. Redan det första året byggde bolaget fem arbetarlängor längs Storgatan och Stationsgatan. Bostadsområdet kom att kallas Bruket i motsats till Verket där man arbetade.

Under den första tiden skötte bolaget allt som hade med det växande samhället att göra - bebyggelse, skolor, sjukvård. Redan från början visade bolaget ett socialt engagemang för arbetarna. De skulle behandlas väl och den uppväxande staden skulle framstå som ett mönstersamhälle. Arbetarna skulle inte utsättas för alltför nya idéer som kunde störa deras arbete.

Nya invånare utanför bruksområdet
Strax norr om bruket växte ett annat samhälle upp - Yttre Sandviken (nuvarande centrum). Här slog sig hantverkare och köpmän ned. Bönderna i byarna runt omkring sålde marken och Yttre Sandviken växte upp utan stadsplan. I denna del hade bolaget inget inflytande. Här kunde handel och hantverk verka fritt och det var här som de tidiga folkrörelserna kunde samlas. Yttre Sandviken växte upp som ett komplement till Bruket - ett så kallat komplementsamhälle.

Staketet delar av bruket och omvärlden
För att markera Brukets samhörighet med bolaget lät ledningen sätta upp ett staket mellan Bruket och det fritt växande samhället. Innanför staketet var det Brukets oskrivna lag som gällde. I gengäld gav det en person identitet och social tillhörighet att bo på bruket. Staketet gick ungefär längs nuvarande Barrsätragatan och korsade bruksgatornas norra del. Staketet fanns kvar en bit in på 1900-talet.

"Sandvikens yttre har väl ännu något anstrykning af en koloni i vestern" skriver Historiskt-Geografiskt lexikon 1865 om Sandviken. Under uppbyggnadsperioden kallades också Sandviken för Kalifornien.

Kommun och stad
Först år 1912 bildades Sandvikens kommun efter att kommunlagen skrivits 1862. Alla traditionellt kommunala angelägenheter hade ju tidigare skötts av järnverket. Även efter 1912 kom järnverket att delta i en mängd kommunala angelägenheter. Sandviken blev stad 1942/1943.

 
Gata i Envåningsbruket i Sandviken.
Envåningsbruket. Husen byggdes för brukets arbetare. I varje hus bodde två familjer. Idag är husen eftertraktade efter att många av dem renoverats.

Gata i Tvåvåningsbruket i Sandviken.
Tvåvåningsbruket. Dessa hus byggdes efter att bostadsbristen blivit stor.

Äldre bild från Sandviken.
Gata i Sandviken. Bostadsområdena växte allt mer ju fler som flyttade in till samhället