Nya kommunikationer förändrade samhället

Tåg, bilar, cyklar förändrar kommunikationerna och fraktar människor och stål allt snabbare.


Sandvikens nya järnverk byggdes 1862, där Gävle-Dala järnväg dragits fram tre år tidigare. Närheten till järnvägen var avgörande för järnverkets placering.

Tidigare hade järnbruken uppförts där tillgången på vattenkraft fanns. Det hade gjort att många bruk låg i avlägsna skogsbygder. Till bruken fraktades kol och malm med häst, fraktkostnaderna var höga.

Järnvägen gav nya förutsättningar
Med järnvägen förändrades förutsättningarna. Malm och kol lastades på järnvägsvagnar och levererades till järnverken. De färdiga produkterna fraktades ut till utskeppningshamnen i Gävle. Det nya transportsättet var snabbt, effektivt och billigt. Bruken utan tillgång till det moderna kommunikationssättet konkurrerades ut.

Avstånden krympte
Ångtågen fraktade inte bara järn, malm och kol. Nu kunde gästrikarna också färdas fram i farliga farter på uppåt 40 kilometer i timmen. Det blev möjligt för vanligt folk att resa långt och snabbt. Tågresorna blev den nya tidens sätt att färdas. Resor som tidigare tog flera dagar, kunde med järnväg ta några timmar. Avståndet mellan land och stad krympte.

Cykeln blev en frihetssymbol
Cykeln var en uppfinning som kom att öka rörligheten hos den vanlige arbetaren. Tillverkningen av cyklar började i stor skala i England under 1870-talet. I Sverige fick cykeln sitt stora genombrott årtiondet efter sekelskiftet. Cykeln gjorde det möjligt att ta sig fram flera mil till dansbanan, till ordenshuset eller idrottsplatsen.

Tidigare hade cykeln setts som ett sportredskap, nu blev den en frihetssymbol. Med cykel kunde man själv ta sig långa sträckor efter dåliga vägar. Farorna med en överdriven "velocipedåkning" avhandlades på förhandlingar inom Gefle-Dala läkare- och apothekarförening år 1897:

"Genom den häftiga ansträngningen blev man mera mottaglig för infektionssjukdomar; för gubbar och barn borde velocipedåkning helst förbjudas"

Telefonen förde människorna närmare varandra
Den nya tiden hade andra nymodigheter som förde människor närmare varandra. Telefonen kom till Sverige 1877. Stockholm blev snabbt den stad i världen som hade flest telefoner.

De första bilarna
Vid sekelskiftet 1900 kom de första bilarna till Sverige. Det skulle ta några årtionden innan bilismen slog igenom på allvar. Att bilismen hade nått Gävle och redan från början hade sina faror framgår av följande notis i Norrlandsposten 22 juli 1902.

Överkörd av en automobil blev igår afton en sjöman invid järnvägsbron över Norra strandgatan. Mannen lär icke vara alldeles utan skuld till det skedda; han blev rätt illa åtgången. Automobilen kördes av en brandsergeant, som icke fann det nödvändigt att taga notis om den överkörde utan for vidare, som inget hade hänt.

Tidningar i massupplaga
Tidningar förändrade också människors syn på omvärlden. Förbättrad tryckteknik gjorde att tidningarna kunde tryckas i massupplagor. I Gävle trycktes Gefle Dagblad första gången 11 april 1895. Tidningen startades av Linkoln Blom och Theophil Peterson. I det första numret skrevs att Gefle Dagblad skulle sträva efter "ett verkligt framåtskridande i samhället". Tidningen slogs bl.a. för den allmänna rösträtten.

  Bilden visar ett lok i Sandviken. Järnvägen bakom knuten. Järnvägen byggdes ut allt mer och det blev vanligt att ta tåget, även om det var dyrt. Bruken blev beroende av järnvägen för sina frakter av både kol och järn. Bilden är tagen i Sandviken i början av 1900-talet.


Sandviken. Gefle-Dala järnväg byggdes under 1860-talet. En av de viktiga stationerna lades i Sandviken. Klicka på rubriken eller bilden för att se en större bild!