Idrottsrörelsen i Sandviken

På bruksorterna blev idrott en populär sysselsättning.


De första folkrörelsen i Sandviken var frikyrkoförsamlingarna på 1870-talet och därefter nykterhetsrörelsen på 1880-talet.

Stjärnan - den första idrottsföreningen
Den första idrottsföreningen bildades 1901 och fick namnet Stjärnan. Andra föreningar bildades, till exempel Kronan, Rudan och Thor men Stjärnan var den enda som överlevde.

Stjärnan bytte namn 1906 och kallades Sandvikens allmänna idrottsklubb -"SAIK". SAIK ägnade sig åt alla idrottsgrenar, fotboll och bandy blev de största.

Andra tidiga idrottsföreningar i Sandviken är SGK, med friidrott och gymnastik som grundidrotter. Tennisklubben bildades 1911 och segelsällskapet 1913. Sandvikens IF grundades 1919.

Idrottsplatser i Sandviken
Det har funnits flera idrottsplatser i Sandviken. Olympia var den första platsen och var egentligen en åker som man spelade fotboll på.

Gamla idrottsplatsen ställdes iordning av Stjärnan. Den låg mellan Järntorget och Kanalen. Planen var dålig, den lutade och var full av gropar och sänkor. Höst och vår stod vattnet högt på planen och gjorde spel omöjligt.

Nya idrottsplatsen, som idag kallas Norra IP, tillkom 1923. Jernvallen anlades i samband med järnverkets 75-års jubileum.

  Skidåkning var en populär idrott.