Det nya livet gav utrymme för fritid

När man inte arbetade hade man fritid och skulle utföra nyttiga aktiviteter. Vad innebar det?


När järnbruket förvandlades till ett järnverk, så började ordet fritid få en betydelse. Tidigare hade smeden sovit på "labbit", ett litet utrymme i anslutning till smedjan, under veckorna. Livet bestod mest av arbete och sömn.

Arbetet började när grindarna passerades
Vid järnverket började arbetet när man gick igenom grindarna. När man passerade ut genom grindarna var arbetet slut. Arbetsdagarna var fortfarande långa. Ändå fanns det utrymme för att engagera sig i nykterhetslogen, frikyrkosamfundet, idrottsföreningen eller fackföreningen.

Vedboden - mannens område
För kvinnorna var arbetet inte uppdelat på samma sätt. Där kunde avbrottet bestå i en kafferast med grannkvinnorna. Männens fritid tillbringades oftast utanför hemmet. Vid föreningslokalen eller utomhus, tillsammans med kamrater från arbetsplatsen. I anslutning till hemmet var vedboden en viktig plats. Där tillbringade mannen mycket tid. Om hemmet var välstädat genom hustruns försorg, skulle vedboden vara prydlig genom mannens arbete.

Tjänstefolket- gav de rika utrymme för fritid
Hos disponenten, bankdirektören, eller ingenjörn fanns tjänstefolk som tog hand om hemmets städning och matlagning. Som en följd av detta behövde den borgerliga familjen inte ägna så mycket tid åt hemmets skötsel eller matlagning. Det gav den borgerliga familjen utrymme för fritid, för tid utan arbete.

Männen hade sin arbetsplats utanför hemmet och på sin lediga tid skulle mannen ges utrymme för vila. Männen tillbringade gärna sin fritid med andra män, på restauranger, på seglarklubben eller kanske på sommarvillans punschveranda.

På picknick till vackra platser
Naturen sågs med nya ögon av borgerskapet. När de "finare" familjerna åkte ut på "picknick" med häst och vagn, sågs det med ett visst löje hos arbetarna.

Vackra vyer, utsiktspunkter, strömmande vatten kunde vara målet för utflykten. Den vilda naturen, där man kunde vara ensam med sina tankar, var ett ideal som hyllades.

På kurort
Med järnvägen öppnades möjligheten till längre turer. Borgerskapet åkte gärna på kurort, badort eller till något turisthotell. Riktigt exotiskt var det att åka till fjällen.

Snart hade även arbetaren tagit till sig de nya idealen, fritid och ledighet hade fått en betydelse i människors liv.

 
Borgarskapet ägnade sig åt flera sporter. Här spelar man tennis vid Forsbacka herrgård.
Tennis. Borgarskapet ägnade sig åt flera sporter på sin fritid. Tennis var en av dem. Matchen spelas på baksidan av Forsbacka herrgård i början av 1900-talet.

Att ta en söndagspromenad var populärt.
Söndagspromenaden. På söndagen kunde man klä upp sig i sina finkläder och ta en promenad efter gudstjänsten i kyrkan på förmiddagen. Bilden är tagen i Sandviken.

En båtutflykt lättade upp vardagen.
Båtutflykten. En familj är på väg i sin båt på ett av Sandvikens många vattendrag.