Käll- och litteraturförteckning
 


Andersson, Gillis, Gästrikland och järnet - från järnåldersugnar till global verkstadsindustri. Eget förlag. 2000.

Berggren, Rut, Den dolda rikedomen - Ett bruk och dess historia. Carlssons Bokförlag. 1996.

Frykman/Löfgren, Den kultiverade människan. Liber. 1979.

Hellspong/Löfgren, Land och stad. Liber. 1989.

Hult, Lindqvist,Odelberg, Rydberg, Svensk teknikhistoria. Gidlunds 1988.

Modell Sverige. Nordiska museet. 1985.

Pontén, Johan, 100 år bland läkare, apotekare och patienter. Lindhska Boktryckeriet AB. 1970.

Sandin, Sjödin, Skogsberg, Slaggsten och syren - en bok om Sandviken. Liber förlag. 1985.

Omvandlingen - Sandvik 1862-1987. Från järnverk till högtekonologiskt verkstadsföretag. Sandvik AB. 1987.

Stegö, Cecilia, Systemskiftet - En 1800-tals historia. Nerenius &Santérus förlag 1993.

Sundin, Ulla, När som vi till skolan gick. LTs förlag. 1987.


samt

Informationsmaterial från Sandvik AB:

www.sandvik.com

www.steel.sandvik.com