Karta över Järnriket

Här kan du läsa mera om vad som finns att se på och besöka!


Järnverken


Nedlagda järnverk och större bruk

Axmar bruk
Axmar bruk ligger längst norrut Gästrikland. Här började man framställa järn 1671. Den hytta vi kan se idag är från 1860-talet. Då uppfördes här ett helt nytt och modernt järnverk med masugn, smedja och valsverk. Under slutet av 1800-talet hände mycket inom järnhanteringen och järnverket blev snabbt föråldrat. År 1927 lades järnverket ned.

Forsbacka järnverk
Järnhanteringen i Forsbacka går tillbaka till 1500-talet. Mot slutet av 1800-talet växer här upp en storindustri. Masugnarna var i drift till 1953. Intill det stora industriområdet ligger bruksparken och herrgården från 1777, numera ombyggd till lägenheter. Även orangeri, kägelbana, grindstuga, brukskontor och arbetarbostäder är bevarade.

Gysinge bruk
Gysinge bruk är ett av Sveriges finaste vallonbruk, uppfört under 1700-1800-talen. Här finns många vackra byggnader att se men de flesta industribyggnader är borta. Kvar står bl a den Kjellinska ugnen, uppkallad efter ingenjör F A Kjellin som år 1900 - först i världen - här i Gysinge klarade av att smälta stål med elektricitet. Ugnen är en industrihistorisk sevärdhet i världsklass, men nu ganska så förfallen.

Wij valsverk
Wij järnbruk grundades 1797 och ingick i den stora "koncernen" Ockelboverken med anläggningar i Åbron, Brattfors, Åmot, Jädraås och andra platser i trakten. I slutet av 1800-talet utvecklades nya tekniker för att bearbeta stål genom valsning. Då för man stålet genom flera runda valsar så att det så småningom pressas till tunna plattor eller den from man vill ha. Valsningen upphörde 1933 men anläggningen lämnades kvar orörd. I närheten av valsverket finns annat sevärt: Wij herrgård, bruksarbetarbostäderna och stationshuset.
Stålproducenter

Fundia Steelservice AB

Forsbacka är en ort med långa traditioner inom järnhantering. Forsbacka järnverk är nedlagt men Fundia Steelservice AB upprätthåller i dag järnhanteringens traditioner i Forsbacka. Företaget tillverkar bl a malkulor för gruvindustrin.

Ovako steel, Hofors
Hofors bruk börjar utvecklas i slutet av 1600-talet. Malm fanns det gott om i Torsåker, inte långt från Hofors. Svenska Kullagerfabriken, SKF, köper bruket 1916. SKF är fortfarande huvudägare och största kund till företaget, som numera heter Ovako Steel AB, och är Europas största och ledande tillverkare av kullagerstål. Hofors är - vid sidan av Sandviken - det enda av Gästriklands många järnbruk som överlevt fram till våra dagar.

Sandvik, Sandviken!
Sandvik AB grundades 1862 som Sandvikens Jernverk AB. Det var ett resultat av Göran Fredrik Göranssons lyckade försök med den nya bessemermetoden för att få fram ett renare stål av högre kvalitet. Idag använder Sandvik över 800 "recept" på stålblandningar och nya tillkommer ständigt. Resultatet blir band, stång, tråd och rör, det mesta specialtillverkat för kunder världen över.
 


Gruvor och gruvdrift

Bodås gruva

I Torsåkerstrakten finns det gott om lämningar från äldre tiders gruvdrift. Men Bodås järngruva är inte så gammal. Den togs i bruk först under 1930-40-talen. Arbetet lades ned 1973. Idag används gruvan till svampodling!

 

Övriga:

Smedsgården

Sandviken uppstod i och med att Sandvikens Jernverk AB anlades på 1860-talet. Bostadsområdet Gamla Bruket byggdes 1864-1880. Varje arbetarfamilj fick ett rum och kök med egen ingång och en liten trädgård. I ett av bostadshusen ligger nu bruksmuseet Smedsgården . Här kan man se hur en bruksarbetarfamilj och en förmansfamilj levde i början av 1900-talet. Här finns också ett arbetarhem från 1940-50-talen och en skolsal från början av 1900-talet.

Valhalla
Valhalla uppfördes av Sandvikens Jernverk AB 1908 för de anställda på bruket. Här har man haft många teaterföreställningar, danskvällar, konserter, fester och studiecirklar har genom åren ägt rum i Valhalla och har så än idag. På 1970-talet skulle Valhalla rivas men räddades.