Sandvik AB - från bessemer till coromant

Här beskrivs ett av världens modernaste järnverk, Sandvik AB i Sandviken


Sandvik AB grundades år 1862 av Göran Fredrik Göransson. Industrin byggdes upp vid Storsjön, intill den nybyggda Gefle-Dala järnväg. Grunden var bessemermetoden som gav ett rent järn. Redan tidigt försökte man att i tillverkningen gå så långt som möjligt mot vidareförädling av produkterna. Tillverkning av band, tråd och sömlösa rör blev stora produkter. Även produktion av färdiga produkter - manufakturtillverkning, kom tidigt i gång.

Idag följer Sandvik AB samma tankegång. Företaget är en de framgångsrikaste i världen vad det gäller specialstål och man skräddarsyr ofta både stål och produkt åt sina kunder, som finns över hela världen. Här nedan kan du läsa mer om Sandviks historia, hur företaget ser ut idag, vad man tillverkar och hur man gör det.