Teknik

Många nya tekniker underlättar arbetet och produktionen av järn och stål.

 

På bruket visste alla sin plats och det fanns sällan utrymme för vila. Det var järnet som var det viktiga och runt det snurrade hela arbetet, både på bruket och hemma. Det förfinade herrgårdslivet och arbetarfamiljens slit för överlevnad fanns sida vid sida.

Trots det hårda slitet var det oftast bättre att på bo på bruket än utanför. På bruket hade man lite bättre lön, barnen kunde få gå i skola, sjukvård och pension ingick också i brukets trygghet.