Produkter

Vad sålde man och vem köpte det?  


Vad hände med järnet? Av det tillverkades sedan redskap och olika typer av föremål i det nya landet. Järnet kunde smidas till jordbruksredskap, pilspetsar och handgjorda gevärsdelar i nybyggarsamhällena.

Tabellen visar en utveckling från brukstiden fram till järnverkens tid. Här nedan kan du se vilka produkter man gjorde av det svenska järnet.

 
Harpunfäste från Forsbacka
Foto: Michael Ahne/LMG
 
Harpunfäste. I Forsbacka tillverkades harpunfästen som såldes till Japan redan på 1860-talet.

 

 

Period 1800-1845 1845-1860 1860-1885 1885-1914

Export-
länder

Amerika, England, Tyskland, Frankrike, Portugal, Ostindien England, Amerika Amerika, England, Ostindien, Frankrike, Danmark Norge

England,
Amerika, Tyskland, Danmark,
Norge,
Belgien,
Ryssland

Export- produkt Smitt och lancashirevalsat stångjärn Smitt och lanca-shirevalsat stångjärn Lancashirejärn, bessemerstål, stångjärn, Bessemerstål, martinstål, stångjärn,
malm, tackjärn, lancashire järn
Produkt Bandjärn för tillverkning av spik, jordbruksredskap,

Fjädrar till järnvägsvagnar, maskindelar

Fjädrar till paraplyer, krinoliner, spik,
verktyg, maskindelar, tråd, kätting, hästskosöm, telegraftråd

Rör, tråd, spik, verktyg, ångpannetuber och ångpanneplåt, velocipedrör, krigsmaterial