Tolvfors bruk 

Så här såg Tolvfors bruk ut år 1876. Här kan man se hur bruket var uppbyggt. På Gavleåns södra strand ligger några av brukets byggnader. Om man följer bron över Gavleån kommer man till de gulfärgade arbetarlängorna som finns kvar än idag. Längre ned syns herrgråden med sina två flyglar.

Kartan finns i Lantmäteriverkets forskningsarkiv.