Ett nytt samhälle

Läs lantmätare Åhrmans beskrivning av Gästrikland år 1861! Här finns material om socknar, natur och bruk!


 

I mitten av 1800-talet samlar den energisk lantmätaren, L E Åhrman in uppgifter om "provinsen Gestrikland". Resultatet av efterforskningarna blir en bok med titeln Beskrifning öfver provinsen Gestrikland med utgivningsåret 1861.

När vi läser boken finner vi en hel del lustiga detaljer, både vad gäller språket i boken och i beskrivningar av trakter och människor. Bakom språket och detaljerna finns ett tidsdokument, en direkt källa, där Gästrikland beskrivs med 1860-talets glasögon. Om man läser följande utdrag av Åhrmans beskrivning noggrant, skymtar en bild av 1860-talets samhälle.

Bäst är att läsa boken i sin helhet, den finns faktiskt fortfarande att låna på bibliotek!


Socknarna
Åhrman beskriver Gästriklands socknar och berättar om deras särarter. Han beskriver också många bruk mycket väl, särskilt Gysinge bruk som här har fått en egen sida. Klicka på ortnamnen här nedan för för att läsa mera!

Färnebo Hedesunda Ockelbo Torsåker Årsunda
Hamrånge Hille Ovansjö Valbo Gysinge bruk

Gävle stad
Gävle var på denna tid en handelsstad.

Naturen
Åhrman ger en intressant beskrivning av Gästriklands natur år 1861. Då fanns många växter och djur som inte är så vanliga idag.

Gästriken
Gästrikebon beskrivs. Här får du också prov på dialekten!