Järnbrukets miljö

Läs om brukets tre världar: arbetarbostäderna, herrgården och bruket.


Järnbruket växte upp där det fanns tillgång på vattenkraft och skog på nära håll. Bruken byggdes efter förutbestämt sätt. Miljön delades upp i tre delar. Herrgården med sitt förfinade liv. Brukslängorna där arbetarna bodde i trånga bostäder och till slut även själva hyttan och smedjan. Med lite kunskap kan du själv "läsa" hur ett bruk fungerar.