Smidesskrock

Smeden var en mystisk gestalt med övernaturliga krafter, trodde man.


Under brukstiden fanns skrock och tro på övernaturliga väsen som en del av tillvaron. Människors liv och hälsa påverkades av de mystiska makterna. Nästan i varje smedja fanns i äldre tider olika slags väsen. Slarv i arbetet kunde straffa sig. Rädslan för de olika väsen som fanns, hade en fostrande effekt. Man vågade inte utmana onda krafter. De var viktigt att sköta sina uppgifter väl och visa "oknyttet" respekt.

Smedjans tomte
Varje smedja hade sin tomte. Det var viktigt att hälsa på morgonen när man kom till smedjan, likaså att säga god natt när man gick på kvällen. Det var ett sätt att respektera tomten, annars kunde den bli ond. Att vara på god fot med tomten betydde också att arbetet i smedjan fungerade bra.

Rået - ett mystiskt väsen
Ett annat väsen var rået, eller råhanda som det kallades i smedjan. De flesta var övertygade att rået fanns, men få hade sett det. Ibland visade sig "råhanda" som en ung kvinna, någon gång som en svart katt, då var någon olycka förestående. Rået varslade om olyckor, krävde ordning och reda i arbetet på samma sätt som tomten.

Den lynniga näcken
Utanför smedjan i hjulbäcken fanns näcken. Var man god och ordentlig kunde näcken eller hjulgubben, som han också kallades, vara hjälpsam. Var kolhögen slut på kvällen, kunde hjulgubben fylla på den under natten.

Smeder som näcken hjälpte, gick det alltid väl för. Var näcken arg satt han på smedjans vattenhjul och höll fast det. Då hjälpte det inte hur mycket vatten som släpptes på, hjulet stod ändå stilla.

Ibland hörde man näcken spela på sin fiol, då vågade man knappt dra efter andan och föll lätt i gråt. Det hände också att näcken lärde någon av smedsgossarna att spela fiol. De blev då mycket skickliga men också "konstiga till lynnet".

Den trollkunniga smeden
Det var inte bara smedjans väsen som var trollkunniga. Även smeden själv ansågs kunna trolla. Det gällde att hålla sig väl med smeden. Brukspatron Nordenadler på Högbo bruk fick pröva på smedstrolleri, sedan han gett en smed en utskällning. När brukspatron skulle åka därifrån stjälpte båda hästarna utan anledning. Att det var fråga om smedstrolleri rådde ingen tvekan om.

  Många trodde att smeden var trollkunnig.