Helgen - En välkommen vila

Vad gjorde man när man var ledig? Vilka högtider fanns det?


 

Hustrun arbetade hemma varje dag. Mannen arbetade varje dag, utom söndag, på bruket. Han kom hem mellan arbetsskiftena, men om det var långt hem kunde han bo kvar på bruket och istället gå hem på lördagskvällen. Varje dag fylldes med alla viktiga sysslor, året runt.

Det fanns bara några arbetsfria dagar på året, julhelgen och midsommarshelgen. Dessa firades med stor glädje.

Midsommaren var en större högtid än vad den är idag. Då hade man ledigt i tre dagar. Firandet förbereddes i god tid. Man bryggde öl, brände brännvin och plockade blommor som lades svalt några dagar i förväg.

På midsommarafton restes midsommarstången och efter det blev det middag. Då bjöds sill, smör, bröd, färskpotatis, öl och brännvin. Så blev det dans till musik.

Under hela firandet gick brukspatron själv runt och pratade med sina arbetare. Vem som helst fick skåla med honom och kalla honom "du", något som man annars inte gjorde med sina chefer på denna tid.

Så här berättas om midsommarfirandet i Gysinge på 1870-talet:

De va väl en fyra dagar smejan stog still på missommar - missommarafton å missommardan å annenda missommar å tredjedan me.

Dom feck fem stora fat, tunner me dricka, riktit dricka, de va kraftiga saker, å pojkarna fick två. Dom hadde stora iskällare, så dom bryggde brått på vårarne, så de va inte färskt riktit heller. Å då va han me å, patron, å frun me, ve dansbanan å såg på. Dom fick dansa med frun å, smegubbarne. Hon såg bra ut, de va en fin människa, frun. Dom dela inte här nå, de va bara te ta de. De stog en gubbe ve drickstunnan å hällde i då. På tredjedan fick man hämta dricka i brygghuse, dom spara en tunna te dess se.

Å en förskräcklit hög majstång va de, som de måste va en massa om å resa. Då gick man dit på afton för å resa den där. Den va klädd me löv å pappersrosetter å nå fint papper - inte så mycke blommer just. Å löv, de körde bruke dit.

Dit kom alla på missommarn, unga å gamla. På missommar-natten va väl ingen hemma. Å dans va de. De va fiol å klarinett å harpa också nån gång, nyckelharpa.

  Dukat bord på Gysinge herrgård

Dukat till fest! Så här kunde det se ut när det var dukat till fest på Gysinge herrgård år 1901. Man har pyntat bordet med sitt vackraste porslin och kristallglas och till och med ananas!

Bruksorkester från Hofors.

Bruksorkestern. Många bruk hade bruksorkestrar. Den spelade vid högtider men ibland också vid fester för bruksfolket.