Käll- och litteraturförteckning

Här finns boktips för vidare studier samt information om använda fotografier och illustrationer.


Otryckta

Björk, Ann-Marie, Utställningstexter till Järnrikets utställning i Högbo.

Eriksson, William, Berättelser vid ett träd, del 2 och 3. Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala. Acc. nr. 32204:1-3. Kopior i Länsmuseet Gävleborgs arkiv, kapsel F2:44.

Nilsén, Ann, Utställningstexter till Järnrikets utställning i Högbo.

Handlingar efter Pehr Persson, Barkhyttan, Torsåker. Länsmuseet Gävleborgs arkiv, sockenarkivet,kapsel F2:43.

Samtal med Erik Andersson och Lage Wahlström, Åsmundshyttan, Torsåker.

 

Tryckta

Hildebrand, Karl-Gustaf, Svenskt järn - Sexton- och sjuttonhundratal. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 20.

Mårdh, Per-Anders, Röda stugor. Byggförlaget. 1990.

Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken. Gidlunds förlag. 1982.

Ringmar, Richard, Gästriklands bergsmän, Kronan och handelskapitalet. Dis. Uppsala universitet. 1999.

 

Kartor

Besök Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle!