Berget och gruvan

Hur bröt man den viktiga järnmalmen? Läs om det farliga gruvarbetet!


En stor kännare av Torsåkers gruvor var William Eriksson (1894-1972). Han var son till en gruvarbetare och växte upp mitt i Torsåkers gruvområde. Han verkade som yrkesfotograf och hade ett stort intresse för hembygdsforskning. Han har i flera uppteckningar skildrat gruvarbetet och arbetarnas villkor kring slutet av 1800-talet. Det är tack vare hans insats som vi känner till så mycket om just Torsåkers gruvor.