Anställda

Vilka arbetade i hyttan? Vad gjorde man?


Från början var det bergsmannen och hans tjänstefolk som skötte arbetet med järnhanteringen - framställning av kol till hyttan och hammaren, malmbrytning, smältning, smide, transporter och mycket annat. Allt detta skedde under den tid som inte arbetskraften behövdes i jordbruket.

Anställda hyttarbetare
Kravet på yrkeskunnande steg med tiden. Så småningom ersattes bergsmännen och tjänstefolket av fast anställda gruvarbetare, hyttarbetare och smeder. Yrkesarbetarna var anställda av hela byns bergsmän.

Masmästaren
En arbetsledare, en masmästare, kunde anställas av bergsmännen och fungerade som förman vid masugnen. Masmästaren hade avlagt prov i både praktiska och teoretiska ämnen och examinerats av en bergmästare. Han såg till att olika sorters malm blandades med rätt mängd kol och kalk. Han visste också vid vilken tidpunkt masugnen skulle tappas på slagg och järn.

Bergsmannen och hans folk kom ofta att delta som hantlangare under masmästaren vid hyttarbetet, t.ex. fraktning av kol, malm och kalk till masugnen samt bortförande av slaggen.

 
I jränboden förvarades järnet innan det såldes.
Arbetsintyg. Bergsmännen tog under senare tid in hyrd arbetskraft. Var man riktigt flitig kunde man få "uppmuntrings-pengar".

Klicka på rubriken eller bilden för att se en större bild!