Bergsmannen

Vem var bergsman och hur ser deras historia ut? Varför försvann de?

Bergsmannen var en bonde som vid sidan av bondenäringen kolade hemmanets skog, bröt malm, framställde tackjärn och smidde stångjärn. Det finns inte många uppgifter och dokument från den tidiga bergsmansepoken - den tid som betydde mest ur ekonomiskt synpunkt. Från 1700-talet och 1800-talet har vi desto fler uppgifter, dokument, föremål och traditioner bevarade.

Läs om bergsmannens spännande historia och hur de försvann från järnhanteringen!