Hyttan och tekniken

Hur gjorde bergsmännen järn? Lär dig att tillverka eget kol!


Bergsmännen framställde järn i sina med tiden komplicerade hyttor. Där fanns masugnen, kolhuset, hammarsmedjan och järnboden. Läs mer om hur man arbetade och tillverkade järnet i Torsåkers bergslag.